Geometrie řezu Tisk
Napsal uživatel CHPS s.r.o.   
Středa, 30 Duben 2008 07:39

Jaké tvary lze vodním paprskem řezat?

Lze řezat veškeré tvary, které je možno v konečné podobě převést do počítačového CAD formátu *.dwg a které respektují kruhový průřez paprsku (vodní paprsek d = 0,15 - 0,30 mm, hydroabrazivní paprsek d = 0,8 - 1,5(2,0) mm).Nákres zvětšeně ilustruje tvarová omezení řezu v ostrých vnitřních úhlech vlivem kruhového průřezu paprsku.

Dále možno realizovat i složité tvarové „3D“ řezy až pod úhlem 45°.

Ukázka 3D řezání I. 

Ukázka 3D řezání II.

Vzniká při řezání vodním paprskem úkos?

Ve většině případů při řezání 2D vodním či hydroabrazivním paprskem určitý úkos vzniká, většinou však maximálně 1-1,5 stupně.

A. - Velmi pomalý řez nebo řez v měkkém materiálu - paprsek stihne "probrousit" svou přirozenou kuželovitou stopu.


B. - Optimální rovnováha mezi rychlostí řezu, odolností a tloušťkou materiálu - paprsek je udržen po celou dobu průchodu materiálem ve válcovitém tvaru a úkos nevzniká.


C. - Velmi rychlý řez nebo řez v odolnějším materiálu - paprsek nestihne "probrousit" materiál ani ve svém vstupním průměru a řez se směrem dolů uzavírá. Vznik a rozsah úkosu ovlivňuje i tvar řezu, množství abraziva a pod.Díky pětiosé pohyblivé řezací hlavě a technologii Progres-Jet je možno dnes úkos eliminovat téměř na nulu. Řezací hlava se vyklání tak, aby řez na výrobku byl kolmý a výraznější úkos vznikl na odpadním zbytku – proces je plně kontrolován řídícím systémem i na složitějších tvarových řezech.


Jak lze zadávat tvary řezu?

Program pro zpracování NC kódů k vlastnímu řezání pracuje jako nadstavba na CAD programy, proto optimálním vstupem je CAD soubor uložený na některém z elektronických nosičů (flash disk, ...), či zaslán e-mailem ve formátu *.dwg, *.dxf. K dispozici jsou rovněž importní filtry pro formáty wmf, sat, eps, pcx, 3ds, tif, gif, ale jejich využití je často problematické a vede minimálně ke změně měřítka výkresu. Zpracovat je možno rovněž soubory *.cdr, *.ai a některé další. Velmi vhodný je rovněž přesně okótovaný výkres či náčrt. Lze použít i věcnou předlohu - vzorek či podklad pro scanování - ostře natištěný či nakreslený obrázek. Při vytváření nápisů, tvarů, ornamentů apod. poskytujeme též spolupráci založenou na bohatých zkušenostech, znalosti technologie a vlastní tvůrčí invenci.

LAST_UPDATED2