Technologie PDF Tisk Email

Co je to vysokotlaký vodní paprsek?

Technologie řezání rozličných materiálů vysokotlakým vodním či hydroabrazivním paprskem byla vyvíjena od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let firmou FLOW INTERNATIONAL (USA) v počátku především pro vojenský a kosmický program. Již ve 2. polovině osmdesátých let byla široce uplatňována především v americkém a posléze západoevropském teritoriu. Dnes se celosvětově rozšiřuje do všech oblastí průmyslu.

Základem každého řezacího systému je vysokotlaké čerpadlo, které prostřednictvím multiplikátoru generuje tlak vody dnes až přes 400 MPa (4000 Bar). V průmyslové praxi jsou dnes testovány stroje s pracovním tlakem až 6000 Bar i vyšším. Jejich vyšší řezný výkon je však zatím většinou "kompenzován" nižší životností mnoha komponent. Vysokotlakým vedením je voda dopravována k řezací hlavě, kde je systémem trysek vytvořen vlastní "řezací nástroj". Může to být cca 0,15-0,30 mm široký vodní paprsek schopný řezat měkčí materiály jako plasty, dřevo, gumu, korek, těsnění, potraviny apod. Druhou alternativou využívanou nejčastěji je cca 0,8-1,5 mm široký hydroabrazivní paprsek s příměsí brusného prášku (nejčastěji granátového "písku"). Hydroabrazivní paprsek je díky své vysoké energii schopný řezat kovy, kámen, sklo a jiné materiály v tloušťkách 100 i více mm.

Moderní vývoj umožnil osazení řezné hlavy na pětiosý držák, což přináší možnost řezání pod úhly a ve „3D“ i možnost technologických vylepšení tvarové přesnosti výrobků a rychlosti řezání.

Pracujeme s moderní technologií špičkového světového výrobce fy Flow Internetional a českého výrobce PTV.


Nový stroj PTV s možností 3D řezání 

Řezací systém PTV

Srdce technologie vodního paprsku -
vysokotlaké čerpadlo

Vysokotlaké čerpadlo pro řezací systém PTV 


ŘEZACÍ SYSTÉM New line PJ-2Z-5AX

 • Pracovní plocha stolu 3000 x 2000 mm
 • Rychlost řezání 1-12000 mm/min
 • Opakovatelná přesnost řezu 0,1 mm
 • Pracovní tlak vody až 420 MPa
 • Dvě řezací hlavy, z toho jedna pětiosá
 • Technologie PROGRES-JET

ŘEZACÍ SYSTÉM WJ2030B-2Z-C

 • Pracovní plocha stolu 4000 x 2000 mm
 • Rychlost řezání 1-6000 mm/min
 • Opakovatelná přesnost řezu 0,1 mm
 • Pracovní tlak vody 400 MPa
 • Dvě řezací hlavy

Výhody a nevýhody technologie

VÝHODY

 • Řez probíhá bez tepelného působení (max. ohřev cca 40-50°C), takže materiál nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je snadno následně obrobitelný. Dílce se tepelně nedeformují (nelze vyloučit deformaci díky vlastnímu napětí v materiálu)
 • I u materiálů větších tlouštěk lze klást dílce těsně vedle sebe, což přináší často úsporu materiálu, lze využít i tzv. společný řez
 • Možnost řezu jakýchkoli materiálů včetně kovů a slitin i kalených či jinak modifikovaných, dále těžko opracovatelných materiálů jako sklolaminátů, skel, gumotextitů, měkkých i tvrdých pryží, plastů, těsnění a pod.
 • Při řezu se neporuší ani případná povrchová úprava - leštění, broušení, komaxit ...
 • Možnost nahradit soubor operací (dělení, vrtání, frézování ...) jediným technologickým procesem
 • Možnost volby kvality řezu od nejlepší s drsností Ra pod 3,2 až po hrubý dělící řez výrazně rýhovaný s výraznými rozdíly ceny
 • V kvalitnějších stupních řezu většinou není nutné již žádné další opracování
 • Tvarové omezení řezu je dáno pouze kruhovitým průřezem paprsku, je možno řezat i velice detailní kontury, možnost řezů pod úhlem až 45° a „3D“
 • Možnost tvorby mozaiky či intarzování a to i ze zcela odlišných materiálů (např. kov do kamene či dlažby, sklo do plastů či dřeva….
 • Při řezu nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny, takže jde o technologii přátelskou k životnímu prostředí
NEVÝHODY
 • Nevyhnutelný kontakt s vodou a většinou i s abrazivním materiálem (bez okamžitého vhodného ošetření rychlý nástup povrchové koroze, u nasákavých materiálů delší vysoušení, možnost změny barvy, znečištění apod.)
 • Omezená možnost výroby hodně malých dílců (cca pod 3-5 cm) - možno řešit můstky
 • Při horších kvalitativních stupních řezu u silnějších materiálů dochází k deformaci kontury řezu ve spodní hraně vlivem tzv. výběhů paprsku

Otvory v ocelovém polotovaru, tl. 60mm

Efektivní řezání vodním paprskem dvěma hlavami

Použití můstku při řezání drobných dílců z nerezi tl. 9 mm

 

Novinky

Ohraňovací lis Trumpf

V lednu 2018 jsme uvedli do provozu nový ohraňovací lis

Číst dále ...
 
Odjehlovací stroj

Nový odjehlovací stroj

Číst dále ...
 
Luxusní výpalky

Exluzivní laserové výpalky

Číst dále ...
 
Řezání vodním paprskem ve 3D

Řezání vodním paprskem ve 3D a s eliminací úkosu - hlavní parametry našeho nového stroje.

Číst dále ...
 

Fotogalerie - slideshow

 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií

Přečtěte si v rychlosti o >>

Nemáte času nazbyt?

Zde se v rychlosti dozvíte nejdůležitější informace o naší výrobě.

Pokračujte kliknutím na šipku...

Řez vodním paprskem

Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem. Řez vodním paprskem do dřeva
Řez vodním paprskem do hliníku
 

Řez laserem

Laser je progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm.
Ozubená kola vyřezaná laserem Další ukázka řezu laserem, nerez tl. 5mm
 

Divize KOVO

Zaměřujeme se především na precizní zpracování nerezových a jiných ušlechtilých plechů do podoby hotových montážních dílů. Samozřejmě však vyrábíme i dílce z běžných ocelových plechů. Ukázka ohybu plechových dílců
Ukázka ohybu, svaření a začištění plechového dílce
 

Naše motto

Motto společnosti