Hledaný výraz: Celkem nalezeno 7 výsledků.
Tag: hlavni-cinnosti-firmy:technologie vodního paprsku Řadit dle
Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem. {rokbox  thumb=|images/stories/voda1-tn.jpg| title=|Řez vodním paprskem do dřeva|}images/stories/voda1.jpg{/rokbox} {rokbox  thumb=|images/stories/voda2-tn.jpg| title=|Řez vodním paprskem do hliníku|}images/stories/voda2.jpg{/rokbox}

Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem.

 

{rokbox thumb=|images/obr1.jpg| title=||}images/obr1.jpg{/rokbox} Při řezání titanu (tl. 60 mm) vzniká krásný světelný efekt

 

{rokbox thumb=|images/n/007-tn.JPG| title=||}images/n/007.JPG{/rokbox}

Detail řezu kovu vysokotlakým paprskem

{rokbox thumb=|images/n/008-tn.JPG| title=||}images/n/008.JPG{/rokbox}

Detail řezu vrstveného skla

{rokbox thumb=|images/n/034-tn.JPG| title=||}images/n/034.JPG{/rokbox}

Výřez plasových dílců

{rokbox thumb=|images/zubkola-voda-tn.jpg| title=||}images/zubkola-voda.jpg{/rokbox}

Ozubená kolečka řezaná vodním paprskem

Na základě našich zkušeností je možno vymezit některé příklady aplikací, ve kterých je použití vodního paprsku nejen technologicky vhodné ale i ekonomicky efektivní:

Řezání hliníku, duralu, mědi, mosazi, bronzi a pod. na čisto, případně ve větších tloušťkách hrubování Čisté řezání ocelí (konstrukčních a hlavně nerezových) v tloušťkách nad možnostmi laseru Řezání hrubých polotovarů pro následné opracování z ocelí (opět hlavně nerezí) větších tlouštěk s minimálním přídavkem {rokbox thumb=|images/n/039-tn.JPG| title=||}images/n/039.JPG{/rokbox}

Řetězová kola, ocel tl. 60mm

{rokbox thumb=|images/n/040-tn.JPG| title=||}images/n/040.JPG{/rokbox}

Zpracování menších dílců

{rokbox thumb=|images/n/041-tn.JPG| title=||}images/n/041.JPG{/rokbox}

Řez v hliníku tl.150mm v kvalitě Q3

Řezání materiálů určených k tepelné úpravě - zušlechtění nebo po tepelné úpravě, které pak nejsou řezem teplotně ovlivněny Řezání těžkoobrobitelných ocelí - nástrojových, kalených, abraziodolných (hardox, abrazit, altrix...) a pod. Řezání těžko opracovatelných materiálů jako sklolaminátů, gumotextitů, měkkých i tvrdých pryží, plastů, těsnění a pod. Řezání nesourodých vrstvených materiálů - sandwich - např. pryž na kovu, sigraflex apod. Řezání nápisů, log apod. pro reklamní a prezentační účely z nejrůznějších materiálů

{rokbox thumb=|images/karlovary-detail-tn.jpg| title=||}images/karlovary-detail.jpg{/rokbox}

Nápis, státní a krajský znak z nerezi tl. 35 mm

Řezání rozličné mozaiky hlavně pro interiérové účely (mramory a jiné kameny, dlažby, obklady, koberce, kombinace různých materiálů…) Řezání velice tenkých jinak těžko opracovatelných fólií (zvláště při menších sériích) Řezání polotovarů či hotových dílců pro interiérové doplňky ze skla, nerezi, mosazi apod. Řezání skel (vyjma kalených) do jakýchkoli složitějších tvarů včetně skel lepených, zrcadel apod. {rokbox thumb=|images/dsc00108-tn.jpg| title=||}images/dsc00108.jpg{/rokbox}

Ze skla tl. 12 mm lze vyříznout i takto detailní dílec

{rokbox thumb=|images/kolecka-voda-tn.jpg| title=||}images/kolecka-voda.jpg{/rokbox}

Různé druhy kol

Možnost odříznutí velice úzkých pásků (x mm) z jakéhokoli popsaného materiálu včetně křehkých (sklo, kámen) pro konečné formátování apod. Řezání pěnových materiálů pro zvukové izolace či pro výplně obalů na speciální nářadí, zbraně, hudební nástroje, křehké zboží apod. Dílčí operace (otvory, zářezy a pod.) na na dodaných polotovarech. Kusové a malosériové zakázky, jejichž zhotovení umožňuje vodní paprsek s minimálníi přípravnými náklady bez výroby nástrojů, přípravků a pod.

Naopak za technicky či ekonomicky nevhodné lze označit tyto aplikace vodního paprsku:

Řezání ocelí v tloušťkách zvládnutelných v požadované kvalitě laserem především ve větších sériích (voda je zbytečně drahá) Řezání ocelí větších tlouštěk tam, kde je vyhovující a technicky nezávadné pálení plasmou či plamenem (voda je zbytečně drahá) Řezání dílců, pro které je přesnost v řádu 0,X mm nevyhovující a již se nepočítá s opracováním (vhodné použít elektroerozivní metody či jiné obrábění) Opracování již velice přesně obrobených polotovarů s požadavkem na vysokou přesnost (lepší než 0,2-0,5mm) umístění řezů (neexistuje možnost optického či jiného takto přesného zaměření polotovaru) Řezání materiálů, které se při kontaktu s vodou rozmočí či jinak fyzikálně či opticky poškodí Řezání kalených skel (při řezu se rozpadnou) Práce na tvarově složitých polotovarech, kde se tryska nemůže přiblížit k povrchu řezaného materiálu Snaha o úsporu řezáním více tvrdších desek či plechů na sobě (někdy může být úspěšné, ale většinou se nedosáhne relevantní finanční úspory a kvalita řezu na spodních deskách prudce klesá)

Věříme, že tato snaha o podání objektivní informace Vás neodradí a rádi s Vámi budeme vhodnost konkrétních aplikací konzultovat.

Orientační popis užívaných stupňů kvality řezu

Kvalitativní stupeň Základní charakteristika Drsnost Ra* v horní kontuře Drsnost Ra* ve spodní kontuře Tvarová přesnost (mm)* v horní kontuře Tvarová přesnost (mm)* ve spodní kontuře Q5 Nejlepší řez pod 3,2 cca 3,2 +/- 0,1 +/- 0,1 Q4 kvalitní řez cca 3,2 cca 6,3 +/- 0,1 +/- 0,2 Q3 střední řez cca 4,0 do 12,5 +/- 0,15 Dle typu a síly materiálu Q2 Hrubý řez cca 4,0 do 25 +/- 0,2 Dle typu a síly materiálu Q1 Dělící řez 4,0-6,3 do 40 +/- 0,2 Výrazně nepřesné

(*) Hodnoty jsou pouze orientační a dle typu materiálu se mohou lišit

Kvalita řezu vychází z rychlosti řezání v závislosti na typu a tloušťce materiálu

{slimbox images/cena.jpg,images/cena-tn.gif}

Příklady řezu

{slimbox images/n/014.JPG,images/n/014-tn.JPG}

Příklad řezu kvalitativního stupně Q2

{slimbox images/n/015.JPG,images/n/015-tn.JPG}

Příklad řezu kvalitativního stupně Q4

Kolik stojí řezání 1 otvoru, 1 bm řezu...?

Cena řezání je závislá na: Typu a tloušťce materiálu Požadované kvalitě řezu Tvarové složitosti řezu Sériovosti a celkovém objemu zakázek Manipulační náročnosti Spotřebě doprovodných podkladových materiálů apod

Vzhledem k množství možných proměnných pro tvorbu ceny jí nelze stanovit zcela taxativně a objektivně. Proto nevydáváme ani žádné informativní ceníky. Cenu ke každé poptávce kalkulujeme individuálně (na přání i ve variantách např. pro různé kvality řezu, pro různé série, včetně materiálu i bez apod.) Poptávky - pokud možno s přesnou specifikací shora uvedených parametrů - možno telefonovat, zasílat faxem, poštou, případně elektronickou poštou. Nabídky vyřizujeme obratem, případně Vás rádi přivítáme u nás či navštívíme osobně.

Elektronický formulář pro Vaší poptávku naleznete zde.

Jaké tvary lze vodním paprskem řezat?

Lze řezat veškeré tvary, které je možno v konečné podobě převést do počítačového CAD formátu *.dwg a které respektují kruhový průřez paprsku (vodní paprsek d = 0,15 - 0,30 mm, hydroabrazivní paprsek d = 0,8 - 1,5(2,0) mm). Nákres zvětšeně ilustruje tvarová omezení řezu v ostrých vnitřních úhlech vlivem kruhového průřezu paprsku. Dále možno realizovat i složité tvarové „3D“ řezy až pod úhlem 45°.

{rokbox thumb=|images/3d_vodni_paprsek_1-tn.jpg| title=||}images/3d_vodni_paprsek_1.jpg{/rokbox}

Ukázka 3D řezání I. 

{rokbox thumb=|images/3d_vodni_paprsek_2-tn.jpg| title=||}images/3d_vodni_paprsek_2.jpg{/rokbox}

Ukázka 3D řezání II.

Vzniká při řezání vodním paprskem úkos?

Ve většině případů při řezání 2D vodním či hydroabrazivním paprskem určitý úkos vzniká, většinou však maximálně 1-1,5 stupně. A. - Velmi pomalý řez nebo řez v měkkém materiálu - paprsek stihne "probrousit" svou přirozenou kuželovitou stopu. B. - Optimální rovnováha mezi rychlostí řezu, odolností a tloušťkou materiálu - paprsek je udržen po celou dobu průchodu materiálem ve válcovitém tvaru a úkos nevzniká. C. - Velmi rychlý řez nebo řez v odolnějším materiálu - paprsek nestihne "probrousit" materiál ani ve svém vstupním průměru a řez se směrem dolů uzavírá. Vznik a rozsah úkosu ovlivňuje i tvar řezu, množství abraziva a pod.

Díky pětiosé pohyblivé řezací hlavě a technologii Progres-Jet je možno dnes úkos eliminovat téměř na nulu. Řezací hlava se vyklání tak, aby řez na výrobku byl kolmý a výraznější úkos vznikl na odpadním zbytku – proces je plně kontrolován řídícím systémem i na složitějších tvarových řezech.

Jak lze zadávat tvary řezu?

Program pro zpracování NC kódů k vlastnímu řezání pracuje jako nadstavba na CAD programy, proto optimálním vstupem je CAD soubor uložený na některém z elektronických nosičů (flash disk, ...), či zaslán e-mailem ve formátu *.dwg, *.dxf. K dispozici jsou rovněž importní filtry pro formáty wmf, sat, eps, pcx, 3ds, tif, gif, ale jejich využití je často problematické a vede minimálně ke změně měřítka výkresu. Zpracovat je možno rovněž soubory *.cdr, *.ai a některé další. Velmi vhodný je rovněž přesně okótovaný výkres či náčrt. Lze použít i věcnou předlohu - vzorek či podklad pro scanování - ostře natištěný či nakreslený obrázek. Při vytváření nápisů, tvarů, ornamentů apod. poskytujeme též spolupráci založenou na bohatých zkušenostech, znalosti technologie a vlastní tvůrčí invenci.

Co lze řezat vodním či hydroabrazivním paprskem?

COKOLIV. Veškeré přírodní či umělé materiály, které nepoškodí přímý kontakt s vodou. Všechny typy ocelí včetně nerezových nástrojových, kalených, pružinových. HARDOX, BRINAR, ALTRIX a pod. Měď, hliník, dural, titan, mosaz, bronz a veškeré další kovy i slitiny Průmyslové, reklamní a jiné plasty včetně vrstvených apod.

{rokbox thumb=|images/DSC00147-tn.jpg| title=||}images/dsc00147.jpg{/rokbox}

Pertinax, dural, ocel, měď, ...

{rokbox thumb=|images/n/016-tn.JPG| title=||}images/n/016.JPG{/rokbox}

Detail hliníkové části, tl.40mm

{rokbox thumb=|images/n/045-tn.JPG| title=||}images/n/045.JPG{/rokbox}

Řezání háků z nerezi tl.50mm v akci

{rokbox thumb=|images/DSC00114-tn.jpg| title=||}images/dsc00114.jpg{/rokbox}

I drobné dílce lze řezat vodním paprskem

Sklo čiré, barevné, lepené vícevrstvé (neprůstřelné) či jinak upravené, drátosklo s vyjímkou skel kalených Žuly, mramory a jiné přírodní či umělé kameny, brusné kameny na bázi SiC i další. Keramiku, porcelán včetně glazovaných či slinutých desek {rokbox thumb=|images/DSC00110-tn.jpg| title=||}images/dsc00110.jpg{/rokbox}

Mozaiky z mramoru či dlažby

Dřevo, dřevotřísku, lamino, překližku apod. Koberce, filc, a jiné textilie, kůži, koženku, apod. Pryž, libovolné těsnící materiály, kompozity, sandwiche. {rokbox thumb=|images/n/037-tn.JPG| title=||}images/n/037.JPG{/rokbox}

Detailní řezání bezpečnostního skla (lepeného) tl.30mm

Nejvýhodnější pro řezání jsou plechy, desky či tabule, lze však opracovat i předobrobené polotovary, materiály povrchově upravené (barevné, leštěné...) apod. Díky výškovému senzoru lze řezat i zvlněné či v plynulých křivkách profilované materiály.

Tloušťka řezaného materiálu

{rokbox thumb=|images/DSC00106-tn.jpg| title=||}images/dsc00106.jpg{/rokbox}

Dílce řezané na čisto ze silnějších ocelí - tl. 25, 40 a 65 mm

Tloušťka řezaného materiálu závisí na tvrdosti či houževnatosti materiálu a požadavku na přesnost a kvalitu řezu v celém profilu. Obecně platí, že lze řezat jakékoli materiály od fólií 0,x mm až do tl. 100 mm. Kvalitní přesné řezy v kovech a podobných materiálech lze realizovat do tl. cca 70 mm, hrubé dělící řezy je možno provést i v tloušťkách 150 - 250 mm. Kovy

{rokbox thumb=|images/n/046-tn.JPG| title=||}images/n/046.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/007-tn.JPG| title=||}images/n/007.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/038-tn.JPG| title=||}images/n/038.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/bago1-tn.jpg| title=||}images/bago1.jpg{/rokbox} {rokbox thumb=|images/bago2-tn.jpg| title=||}images/bago2.jpg{/rokbox} {rokbox thumb=|images/bago3-tn.jpg| title=||}images/bago3.jpg{/rokbox}

I v silnějších tloušťkách si vodní paprsek poradí - bago tl. 250 mm

Keramika

{rokbox thumb=|images/dlazdice1-tn.JPG| title=||}images/dlazdice1.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/001-tn.JPG| title=||}images/n/001.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/021-tn.JPG| title=||}images/n/021.JPG{/rokbox}

Plasty a sklo

{rokbox thumb=|images/n/009-tn.JPG| title=||}images/n/009.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/044-tn.JPG| title=||}images/n/044.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/011-tn.JPG| title=||}images/n/011.JPG{/rokbox}

Různé

{rokbox thumb=|images/DSC00091-tn.jpg| title=||}images/dsc00091.jpg{/rokbox}

Pryže, pěny, těsnění...

{rokbox thumb=|images/n/035-tn.JPG| title=||}images/n/035.JPG{/rokbox}

Reklamní nápisy

{rokbox thumb=|images/DSC00002-tn.jpg| title=||}images/dsc00002.jpg{/rokbox}

Logo vyřezané z koberce

Co je to vysokotlaký vodní paprsek?

Technologie řezání rozličných materiálů vysokotlakým vodním či hydroabrazivním paprskem byla vyvíjena od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let firmou FLOW INTERNATIONAL (USA) v počátku především pro vojenský a kosmický program. Již ve 2. polovině osmdesátých let byla široce uplatňována především v americkém a posléze západoevropském teritoriu. Dnes se celosvětově rozšiřuje do všech oblastí průmyslu. Základem každého řezacího systému je vysokotlaké čerpadlo, které prostřednictvím multiplikátoru generuje tlak vody dnes až přes 400 MPa (4000 Bar). V průmyslové praxi jsou dnes testovány stroje s pracovním tlakem až 6000 Bar i vyšším. Jejich vyšší řezný výkon je však zatím většinou "kompenzován" nižší životností mnoha komponent. Vysokotlakým vedením je voda dopravována k řezací hlavě, kde je systémem trysek vytvořen vlastní "řezací nástroj". Může to být cca 0,15-0,30 mm široký vodní paprsek schopný řezat měkčí materiály jako plasty, dřevo, gumu, korek, těsnění, potraviny apod. Druhou alternativou využívanou nejčastěji je cca 0,8-1,5 mm široký hydroabrazivní paprsek s příměsí brusného prášku (nejčastěji granátového "písku"). Hydroabrazivní paprsek je díky své vysoké energii schopný řezat kovy, kámen, sklo a jiné materiály v tloušťkách 100 i více mm. Moderní vývoj umožnil osazení řezné hlavy na pětiosý držák, což přináší možnost řezání pod úhly a ve „3D“ i možnost technologických vylepšení tvarové přesnosti výrobků a rychlosti řezání. Pracujeme s moderní technologií špičkového světového výrobce fy Flow Internetional a českého výrobce PTV.

{rokbox thumb=|images/Ptv-new-line-PJ-2Z-5AX-tn.jpg| title=||}images/Ptv-new-line-PJ-2Z-5AX.jpg{/rokbox}

Nový stroj PTV s možností 3D řezání 

{rokbox thumb=|images/nova-voda-tn.jpg| title=||}images/nova-voda.jpg{/rokbox}

Řezací systém PTV

{rokbox thumb=|images/DSC00040-tn.jpg| title=||}images/dsc00040.jpg{/rokbox}

Srdce technologie vodního paprsku - vysokotlaké čerpadlo

{rokbox thumb=|images/pumpa-tn.jpg| title=||}images/pumpa.jpg{/rokbox}

Vysokotlaké čerpadlo pro řezací systém PTV 

ŘEZACÍ SYSTÉM New line PJ-2Z-5AX

Pracovní plocha stolu 3000 x 2000 mm Rychlost řezání 1-12000 mm/min Opakovatelná přesnost řezu 0,1 mm Pracovní tlak vody až 420 MPa Dvě řezací hlavy, z toho jedna pětiosá Technologie PROGRES-JET

ŘEZACÍ SYSTÉM WJ2030B-2Z-C

Pracovní plocha stolu 4000 x 2000 mm Rychlost řezání 1-6000 mm/min Opakovatelná přesnost řezu 0,1 mm Pracovní tlak vody 400 MPa Dvě řezací hlavy

Výhody a nevýhody technologie

VÝHODY

Řez probíhá bez tepelného působení (max. ohřev cca 40-50°C), takže materiál nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je snadno následně obrobitelný. Dílce se tepelně nedeformují (nelze vyloučit deformaci díky vlastnímu napětí v materiálu) I u materiálů větších tlouštěk lze klást dílce těsně vedle sebe, což přináší často úsporu materiálu, lze využít i tzv. společný řez Možnost řezu jakýchkoli materiálů včetně kovů a slitin i kalených či jinak modifikovaných, dále těžko opracovatelných materiálů jako sklolaminátů, skel, gumotextitů, měkkých i tvrdých pryží, plastů, těsnění a pod. Při řezu se neporuší ani případná povrchová úprava - leštění, broušení, komaxit ... Možnost nahradit soubor operací (dělení, vrtání, frézování ...) jediným technologickým procesem Možnost volby kvality řezu od nejlepší s drsností Ra pod 3,2 až po hrubý dělící řez výrazně rýhovaný s výraznými rozdíly ceny V kvalitnějších stupních řezu většinou není nutné již žádné další opracování Tvarové omezení řezu je dáno pouze kruhovitým průřezem paprsku, je možno řezat i velice detailní kontury, možnost řezů pod úhlem až 45° a „3D“ Možnost tvorby mozaiky či intarzování a to i ze zcela odlišných materiálů (např. kov do kamene či dlažby, sklo do plastů či dřeva…. Při řezu nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny, takže jde o technologii přátelskou k životnímu prostředí NEVÝHODY Nevyhnutelný kontakt s vodou a většinou i s abrazivním materiálem (bez okamžitého vhodného ošetření rychlý nástup povrchové koroze, u nasákavých materiálů delší vysoušení, možnost změny barvy, znečištění apod.) Omezená možnost výroby hodně malých dílců (cca pod 3-5 cm) - možno řešit můstky Při horších kvalitativních stupních řezu u silnějších materiálů dochází k deformaci kontury řezu ve spodní hraně vlivem tzv. výběhů paprsku

{rokbox thumb=|images/voda1-tn.JPG| title=||}images/voda1.JPG{/rokbox}

Otvory v ocelovém polotovaru, tl. 60mm

{rokbox thumb=|images/n/045-tn.JPG| title=||}images/n/045.JPG{/rokbox}

Efektivní řezání vodním paprskem dvěma hlavami

{rokbox thumb=|images/DSC00114-tn.jpg| title=||}images/dsc00114.jpg{/rokbox}

Použití můstku při řezání drobných dílců z nerezi tl. 9 mm

Novinky

Ohraňovací lis Trumpf

V lednu 2018 jsme uvedli do provozu nový ohraňovací lis

Číst dále ...
 
Odjehlovací stroj

Nový odjehlovací stroj

Číst dále ...
 
Luxusní výpalky

Exluzivní laserové výpalky

Číst dále ...
 
Řezání vodním paprskem ve 3D

Řezání vodním paprskem ve 3D a s eliminací úkosu - hlavní parametry našeho nového stroje.

Číst dále ...
 

Fotogalerie - slideshow

 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií

Přečtěte si v rychlosti o >>

Nemáte času nazbyt?

Zde se v rychlosti dozvíte nejdůležitější informace o naší výrobě.

Pokračujte kliknutím na šipku...

Řez vodním paprskem

Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem. Řez vodním paprskem do dřeva
Řez vodním paprskem do hliníku
 

Řez laserem

Laser je progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm.
Ozubená kola vyřezaná laserem Další ukázka řezu laserem, nerez tl. 5mm
 

Divize KOVO

Zaměřujeme se především na precizní zpracování nerezových a jiných ušlechtilých plechů do podoby hotových montážních dílů. Samozřejmě však vyrábíme i dílce z běžných ocelových plechů. Ukázka ohybu plechových dílců
Ukázka ohybu, svaření a začištění plechového dílce
 

Naše motto

Motto společnosti