Hledaný výraz: Celkem nalezeno 14 výsledků.
Tag: hlavni-cinnosti-firmy:co lze řezat? Řadit dle
Laser je progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm. {rokbox  thumb=|images/stories/P1060484-tn.JPG| title=|Ozubená kola vyřezaná laserem|}images/stories/P1060484.JPG{/rokbox} {rokbox  thumb=|images/stories/P1060492-tn.JPG| title=|Další ukázka řezu laserem, nerez tl. 5mm|}images/stories/P1060492.JPG{/rokbox}
Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem. {rokbox  thumb=|images/stories/voda1-tn.jpg| title=|Řez vodním paprskem do dřeva|}images/stories/voda1.jpg{/rokbox} {rokbox  thumb=|images/stories/voda2-tn.jpg| title=|Řez vodním paprskem do hliníku|}images/stories/voda2.jpg{/rokbox}

Laser je moderní progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm.

{rokbox thumb=|images/Mitsubishi_ML3015EX-tn.jpg| title=||}images/Mitsubishi_ML3015EX.jpg{/rokbox}

Dílna LASER s výkonným řezacím strojem Mitsubishi

{rokbox thumb=|images/n/030-tna.JPG| title=||}images/n/030.JPG{/rokbox}

Ocelové dílce vyřezané laserem

Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem.

 

{rokbox thumb=|images/obr1.jpg| title=||}images/obr1.jpg{/rokbox} Při řezání titanu (tl. 60 mm) vzniká krásný světelný efekt

 

{rokbox thumb=|images/n/007-tn.JPG| title=||}images/n/007.JPG{/rokbox}

Detail řezu kovu vysokotlakým paprskem

{rokbox thumb=|images/n/008-tn.JPG| title=||}images/n/008.JPG{/rokbox}

Detail řezu vrstveného skla

{rokbox thumb=|images/n/034-tn.JPG| title=||}images/n/034.JPG{/rokbox}

Výřez plasových dílců

{rokbox thumb=|images/zubkola-voda-tn.jpg| title=||}images/zubkola-voda.jpg{/rokbox}

Ozubená kolečka řezaná vodním paprskem

Laserové řezání je díky průběžně se rozvíjející technologii stále levnější a přitom stále přesnější a kvalitnější. Proto i u dílů běžně řezaných plamenem nebo plasmou stojí za zvážení zda nepřejít na laserové řezání. Shrnutí výhodných aplikací je tak velice jednoduché:

Řezání ocelových plechů (konstrukční i nerezová ocel) vhodných tlouštěk pro strojírenské ale i jakékoli jiné (dekorační, interiérové, elektrotechnické, reklamní, stavební….) účely s vyhovující přesností +/-0,X mm Řezání Al plechů případně plechů z barevných kovů a slitin do tl. max. 5 mm pro jakékoli účely (již od cca 3 mm však většinou lépe dopadá řezání vodním paprskem)

Ukázky laserových výpalků

{rokbox thumb=|images/n/023-tn.JPG| title=||}images/n/023.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/027-tn.JPG| title=||}images/n/027.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/030-tn.JPG| title=||}images/n/030.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/031-tn.JPG| title=||}images/n/031.JPG{/rokbox}

Nevhodné aplikace jsou pak všechny takové, kde laser není technologicky schopen splnit požadavky: Řezání příliš silných materiálů Řezání s přesností v setinách mm a lepší Řezání atypických materiálů Řezání v opracovaných polotovarech s požadavkem na velice přesné umístění výřezů Řezání s příliš velkou hustotou řezů či otvorů v jednotce plochy - hlavně u silnějších materiálů hrozí deformace a tavení

Z ekonomického hlediska není většinou vhodné řezání kusových či malosériových zakázek. Jsme připraveni s Vámi vhodnost Vašeho požadavku konzultovat a doporučit Vám nejvhodnější řešení.

U laserového řezání nelze měnit kvalitu řezu v různých stupních nastavením řezacích parametrů. Vždy je nutno nastavit optimální řezné parametry a tím dosáhnout optimální kvality řezu. Ta je opět závislá na tloušťce materiálu. Obecně lze říci, že do tl. cca 5-8 mm je řez hladký, rovný, bez okují, s narůstající tloušťkou se projevuje charakteristické laserové drážkování a na spodní straně mohou vznikat drobnější okuje a návarky. U horní hranice tloušťky je pak drážkování již dosti výrazné a negativní prvky na spodní straně mohou být také podstatnější (opět záleží na množství vneseného tepla). Díky novému odjehlovacímu brousícímu stroji a vysoké kvalitě řezu moderních laserových strojů dodáváme vedle běžných výpalků i výpalky dokonale odjehlené či začištěné dle konkrétního požadavku zákazníka.

{rokbox thumb=|images/odjehlovaci_stroj-tn.jpg| title=||}images/odjehlovaci_stroj.jpg{/rokbox}

Odjehlovací stroj

{rokbox thumb=|images/odjehleni_dilu-tn.jpg| title=||}images/odjehleni_dilu.jpg{/rokbox}

Příklad perfektního odjehlení a přebroušení dílce z mědi

{rokbox thumb=|images/DSC00059-tn.jpg| title=||}images/dsc00059.jpg{/rokbox}

Dosažitelná kvalita laserového řezu na nerezi v tl. od 2 do 15mm

{rokbox thumb=|images/DSC00071-tn.jpg| title=||}images/dsc00071.jpg{/rokbox}

Dosažitelná kvalita laserového řezu na konstrukční oceli v tl. od 3 do 15 mm

U nerezi lze místo dusíku (se kterým se dosahuje lesklý kvalitní řez) použít jako asistenční plyn kyslík, což přináší poměrně výraznou cenovou úsporu v řádu cca 20%. Kvalita řezu je však výrazně horší, řez je černý, zoxidovaný, drsný.

{rokbox thumb=|images/DSC00045-tn.jpg| title=||}images/dsc00045.jpg{/rokbox}

Porovnání kvality laserového řezu při použití kyslíku a dusíku (horní vzorek)

Kolik stojí 1 metr řezu, 1 otvor, ... ?

Cena řezání je závislá na:

Typu a tloušťce materiálu Tvarové složitosti řezu, množství propalů a otvorů Sériovosti zakázky, celkovém objemu dlouhodobé spolupráce Manipulační náročnosti Požadavcích na čištění, začišťování, balení apod.

Vzhledem k velkému množství proměnných ovlivňujících cenovou tvorbu nelze stanovit jakékoli objektivní "ceníkové, informativní….." ceny za řezání 1 m apod. Na základě Vaší poptávky Vám velice rychle zpracujeme přesnou cenovou nabídku. Poptávka by měla obsahovat: Tvary dílců (včetně případného upřesnění co se má a co nemá řezat - např. v případě přesných otvorů, úpravy průměrů pro závity, přídavků pro obrábění apod.), včetně požadovaných tolerancí (hlavně pokud se blíží hranici možností laseru cca +/- 0,1-0,2 mm) u ohýbaných dílců je vhodné dodat tvary rozvinů - forma zadání viz Tvary a geometrie řezu Předpokládané množství dílů - v případě dlouhodobějšího objemu je vhodné stanovit i minimální množství na jednotlivou objednávku Přesnou specifikaci jakosti a tloušťky materiálu a informace o požadavku na nabídku včetně nebo bez materiálu Případné doplňkové požadavky na ošetření, balení, výrobu zkušebních vzorků apod. Požadovaný termín vyhotovení nabídky či zakázky - zvlášť pokud je spěšný Kontakt na poptávajícího - nejlépe včetně konkrétního jména

Samozřejmě i poptávku neúplnou rádi zpracujeme, ale nabídkové řízení se tak prodlužuje, případně může dojít k nějakému zkreslení.. Každopádně se vždy snažíme nabídnout velice příznivé ceny a jsme přístupni dalšímu jednání o cenových, dodacích i platebních podmínkách.

Jaké tvary lze laserem řezat?

Obecně lze říci jakékoli, které je možno přenést do počítačového kreslícího CAD programu. Oproti stavu před několika lety, kdy bylo problémem řezat ostré "špičky", menší otvory apod. je dnes tvarových omezení daleko méně:

Laserový zaostřený paprsek má při řezu kruhový průřez o průměru od 0,1 do 0,5 mm, takže vnitřní rohy a vnitřní ostré úhly jsou zaobleny většinou však zanedbatelným rádiusem maximálně 0,3 mm, vnější rohy mohou být zcela ostré. Do hodnoty cca 0,5 mm se rovněž pohybuje šířka řezné spáry. Veškerá ostatní tvarová omezení vycházejí z množství tepla vneseného do materiálu při řezání a tedy stupně natavení materiálu a následných deformací. Obecně lze říci - čím tenčí plech, tím rychlejší řezání a tudíž méně tepla a méně omezení tvarů Otvory lze řezat do černých plechů o minimálním průměru rovném cca 0,8 až jednonásobku tloušťky materiálu (např. D 8 do tl. 10, D 15 do tl. 15….), do nerezí lze řezat i otvory menší již od cca 0,5 násobku tloušťky. Toto pravidlo přiměřeně platí i pro otvory jiných tvarů. Ve speciálních případech lze testovat i řezání otvorů menších, záleží na materiálu, hustotě otvorů apod. Čím větší je podíl řezů a propalů na jednotce plochy (husté sítě otvorů, tvarově velice složité řezy…) tím větší je riziko tvarových deformací materiálu - prohyby, kroucení apod. Tato závislost je opět provázána i s tloušťkou materiálu - čím silnější materiál, tím větší rizika. V krajním případě může dojít až k nereálnosti řezání - materiál se vlivem vysokého prohřátí taví, zpětně zavařuje řezy apod. S rostoucí tloušťkou materiálu rovněž klesá možnost využití tzv. společného řezu. Naopak je nutno zvětšovat distance mezi dílci a tím poněkud klesá procento využití materiálu. Našimi stroji nelze řezat úkosové a prostorové 3D řezy, řez musí jít vždy skrz celou tloušťkou materiálu. Našimi stroji je možno provádět značení a popisy dílců tzv. laserovým gravírováním. Vzhledem k tomu, že se nejedná o stroje speciální pro tento účel, jde o operaci poměrně pomalou a tím i cenově srovnatelnou s vlastním řezáním. {rokbox thumb=|images/DSC00048-tn.jpg| title=||}images/dsc00048.jpg{/rokbox}

I takto detailní tvary lze dnes s laserem řezat

{rokbox thumb=|images/DSC00027-tn.jpg| title=||}images/dsc00027.jpg{/rokbox}

Laserové značení dílců (gravírováním)

Konečný výsledek řezání je vždy závislý na souhrnu všech shora popsaných jevů a na použitém materiálu, správném naprogramování a nastavení řezných parametrů. Vyzkoušet je možné téměř vše a proto doporučujeme v případě nejasností provést řezací testy.

Vzniká při laserovém řezání úkos?

Při laserovém řezání je dosaženo nejmenšího úkosu ze všech tepelných metod dělení materiálů. Opět se projevuje závislost na tloušťce materiálu, na tenčím plechu je řez téměř kolmý, na tloušťkách kolem 10 mm se úkos může pohybovat cca do 1 stupně.

Jak lze zadávat tvary řezu?

Program pro zpracování řezacích kódů pracuje jako nadstavba na vlastní CAD modul. Proto je potřeba vždy zadávané tvary přenést do CADového formátu. Optimální je zadání souborů *.dxf. Programovací pracoviště je vybaveno rovněž programem CorelDRAW 9, takže je možno zpracovávat soubory dodané ve formátu *.cdr (u těchto souborů je vhodné zahrnout do výkresu poměrové měřítko nebo provést okótování alespoň několika rozměrů, při přenosu do CAD totiž může dojít ke zkreslení měřítka). Samozřejmě je bezproblémově možné zpracovat klasické strojírenské řádně okótované výkresy či řádně okótované náčrtky apod. V případě dodání pouze vzorku výrobku je nutno počítat s tím, že při překreslování je použito běžných měřících metod (posuvné měřítko, metr, dílenský úhloměr apod.) a může tak dojít k drobnějším odchylkám. Při zadávání nápisů, reklamních dílců apod. můžeme být nápomocni z vlastních databází či vlastní tvůrčí invencí podpořenou navíc znalostmi možností technologie.

{rokbox thumb=|images/laser-kancelar-tn.jpg| title=||}images/laser-kancelar.jpg{/rokbox}

Programovací pracoviště

Lasery obecně mohou při různých speciálních úpravách řezat vedle kovů i některé plasty, dřevěné materiály apod. Vzhledem k tomu, že řezání většiny těchto materiálů je však výhodnější vodním paprskem (i z důvodu vzniku škodlivých zplodin), je naše pracoviště specializováno na řezání kovů:

konstrukční oceli do tl. cca 25 - 28 mm (při použití speciálních plechů optimálně modifikovaných pro laserové řezání - např. Raex, SAEY-LaserFORM, Domex apod. až do tl. 30 mm) nerezové oceli do tl. 20 mm (při řezání jednodušších tvarů až 25 mm) hliníky a Al slitiny do tl. 18 mm (ve větších tloušťkách vzniká otřep a je lepší použít řezání vodou) mosaz, bronz, měď a další kovy do tl. cca 3 - 5 mm děrované plechy

Ukázky běžných laserových výpalků

{rokbox thumb=|images/DSC00082-tn.jpg| title=||}images/dsc00082.jpg{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/022-tn.JPG| title=||}images/n/022.JPG{/rokbox}

Laserové řezání je ale dosti citlivé na kvalitu materiálu a to především u konstrukčních ocelí:

{rokbox thumb=|images/DSC00050-tn.jpg| title=||}images/dsc00050.jpg{/rokbox}

Laserový řez na nekvalitním plechu

chemické složení - hlavně větší obsah Si je velice škodlivý způsob výroby - válcování za tepla či za studena homogenitu - nehomogenity ve složení nebo vady v materiálu - pecky, dutiny apod. ztěžují nebo znemožňují řezání povrch - oreznutí, výrazná okuj po válcování, nálepky s označením, popisy nánosem barvy apod. výrazně komplikují až znemožňují řezání

Proto nejvhodnější je použití plechů speciálně již výrobci upravených pro laserové řezání (příklady viz výše), kde poněkud vyšší cena materiálu je kompenzována rychlejším a levnějším řezáním a lepší kvalitou řezu. Povrch některých plechů je nutno před řezáním upravit obroušením či naolejováním apod. U plechů nejasného složení či původu doporučujeme provedení řezacích testů před vlastní realizací řezání.

{rokbox thumb=|images/DSC00062-tn.jpg| title=||}images/dsc00062.jpg{/rokbox}

Porovnání kvality laserového řezu na speciálně upraveném plechu (Raex - horní vzorek) a běžné oceli tl. 15 mm

Fólie ano či ne?

Plechy potažené ochrannou fólií lze úspěšně řezat za předpokladu, že fólie je použita pouze jednostranně a že se jedná o fólii přímo určenou pro laserové řezání (většina výrobců toto běžně nabízí). Je třeba počítat s tím, že okraj fólie je mírně opálen ale na výrobku to nezanechává stopy. V případě nejasností je opět lepší provést řezací test konkrétního materiálu. {rokbox thumb=|images/DSC00058-tn.jpg| title=||}images/dsc00058.jpg{/rokbox}

Výsledek řezání nerezového broušeného plechu s ochrannou fólií

Více plechů na sobě?

Laserem nelze řezat více plechů na sobě ani u nízkých tlouštěk, dochází ke svařování dílců k sobě a jiným komplikacím při řezání.

Na základě našich zkušeností je možno vymezit některé příklady aplikací, ve kterých je použití vodního paprsku nejen technologicky vhodné ale i ekonomicky efektivní:

Řezání hliníku, duralu, mědi, mosazi, bronzi a pod. na čisto, případně ve větších tloušťkách hrubování Čisté řezání ocelí (konstrukčních a hlavně nerezových) v tloušťkách nad možnostmi laseru Řezání hrubých polotovarů pro následné opracování z ocelí (opět hlavně nerezí) větších tlouštěk s minimálním přídavkem {rokbox thumb=|images/n/039-tn.JPG| title=||}images/n/039.JPG{/rokbox}

Řetězová kola, ocel tl. 60mm

{rokbox thumb=|images/n/040-tn.JPG| title=||}images/n/040.JPG{/rokbox}

Zpracování menších dílců

{rokbox thumb=|images/n/041-tn.JPG| title=||}images/n/041.JPG{/rokbox}

Řez v hliníku tl.150mm v kvalitě Q3

Řezání materiálů určených k tepelné úpravě - zušlechtění nebo po tepelné úpravě, které pak nejsou řezem teplotně ovlivněny Řezání těžkoobrobitelných ocelí - nástrojových, kalených, abraziodolných (hardox, abrazit, altrix...) a pod. Řezání těžko opracovatelných materiálů jako sklolaminátů, gumotextitů, měkkých i tvrdých pryží, plastů, těsnění a pod. Řezání nesourodých vrstvených materiálů - sandwich - např. pryž na kovu, sigraflex apod. Řezání nápisů, log apod. pro reklamní a prezentační účely z nejrůznějších materiálů

{rokbox thumb=|images/karlovary-detail-tn.jpg| title=||}images/karlovary-detail.jpg{/rokbox}

Nápis, státní a krajský znak z nerezi tl. 35 mm

Řezání rozličné mozaiky hlavně pro interiérové účely (mramory a jiné kameny, dlažby, obklady, koberce, kombinace různých materiálů…) Řezání velice tenkých jinak těžko opracovatelných fólií (zvláště při menších sériích) Řezání polotovarů či hotových dílců pro interiérové doplňky ze skla, nerezi, mosazi apod. Řezání skel (vyjma kalených) do jakýchkoli složitějších tvarů včetně skel lepených, zrcadel apod. {rokbox thumb=|images/dsc00108-tn.jpg| title=||}images/dsc00108.jpg{/rokbox}

Ze skla tl. 12 mm lze vyříznout i takto detailní dílec

{rokbox thumb=|images/kolecka-voda-tn.jpg| title=||}images/kolecka-voda.jpg{/rokbox}

Různé druhy kol

Možnost odříznutí velice úzkých pásků (x mm) z jakéhokoli popsaného materiálu včetně křehkých (sklo, kámen) pro konečné formátování apod. Řezání pěnových materiálů pro zvukové izolace či pro výplně obalů na speciální nářadí, zbraně, hudební nástroje, křehké zboží apod. Dílčí operace (otvory, zářezy a pod.) na na dodaných polotovarech. Kusové a malosériové zakázky, jejichž zhotovení umožňuje vodní paprsek s minimálníi přípravnými náklady bez výroby nástrojů, přípravků a pod.

Naopak za technicky či ekonomicky nevhodné lze označit tyto aplikace vodního paprsku:

Řezání ocelí v tloušťkách zvládnutelných v požadované kvalitě laserem především ve větších sériích (voda je zbytečně drahá) Řezání ocelí větších tlouštěk tam, kde je vyhovující a technicky nezávadné pálení plasmou či plamenem (voda je zbytečně drahá) Řezání dílců, pro které je přesnost v řádu 0,X mm nevyhovující a již se nepočítá s opracováním (vhodné použít elektroerozivní metody či jiné obrábění) Opracování již velice přesně obrobených polotovarů s požadavkem na vysokou přesnost (lepší než 0,2-0,5mm) umístění řezů (neexistuje možnost optického či jiného takto přesného zaměření polotovaru) Řezání materiálů, které se při kontaktu s vodou rozmočí či jinak fyzikálně či opticky poškodí Řezání kalených skel (při řezu se rozpadnou) Práce na tvarově složitých polotovarech, kde se tryska nemůže přiblížit k povrchu řezaného materiálu Snaha o úsporu řezáním více tvrdších desek či plechů na sobě (někdy může být úspěšné, ale většinou se nedosáhne relevantní finanční úspory a kvalita řezu na spodních deskách prudce klesá)

Věříme, že tato snaha o podání objektivní informace Vás neodradí a rádi s Vámi budeme vhodnost konkrétních aplikací konzultovat.

Orientační popis užívaných stupňů kvality řezu

Kvalitativní stupeň Základní charakteristika Drsnost Ra* v horní kontuře Drsnost Ra* ve spodní kontuře Tvarová přesnost (mm)* v horní kontuře Tvarová přesnost (mm)* ve spodní kontuře Q5 Nejlepší řez pod 3,2 cca 3,2 +/- 0,1 +/- 0,1 Q4 kvalitní řez cca 3,2 cca 6,3 +/- 0,1 +/- 0,2 Q3 střední řez cca 4,0 do 12,5 +/- 0,15 Dle typu a síly materiálu Q2 Hrubý řez cca 4,0 do 25 +/- 0,2 Dle typu a síly materiálu Q1 Dělící řez 4,0-6,3 do 40 +/- 0,2 Výrazně nepřesné

(*) Hodnoty jsou pouze orientační a dle typu materiálu se mohou lišit

Kvalita řezu vychází z rychlosti řezání v závislosti na typu a tloušťce materiálu

{slimbox images/cena.jpg,images/cena-tn.gif}

Příklady řezu

{slimbox images/n/014.JPG,images/n/014-tn.JPG}

Příklad řezu kvalitativního stupně Q2

{slimbox images/n/015.JPG,images/n/015-tn.JPG}

Příklad řezu kvalitativního stupně Q4

Kolik stojí řezání 1 otvoru, 1 bm řezu...?

Cena řezání je závislá na: Typu a tloušťce materiálu Požadované kvalitě řezu Tvarové složitosti řezu Sériovosti a celkovém objemu zakázek Manipulační náročnosti Spotřebě doprovodných podkladových materiálů apod

Vzhledem k množství možných proměnných pro tvorbu ceny jí nelze stanovit zcela taxativně a objektivně. Proto nevydáváme ani žádné informativní ceníky. Cenu ke každé poptávce kalkulujeme individuálně (na přání i ve variantách např. pro různé kvality řezu, pro různé série, včetně materiálu i bez apod.) Poptávky - pokud možno s přesnou specifikací shora uvedených parametrů - možno telefonovat, zasílat faxem, poštou, případně elektronickou poštou. Nabídky vyřizujeme obratem, případně Vás rádi přivítáme u nás či navštívíme osobně.

Elektronický formulář pro Vaší poptávku naleznete zde.

Jaké tvary lze vodním paprskem řezat?

Lze řezat veškeré tvary, které je možno v konečné podobě převést do počítačového CAD formátu *.dwg a které respektují kruhový průřez paprsku (vodní paprsek d = 0,15 - 0,30 mm, hydroabrazivní paprsek d = 0,8 - 1,5(2,0) mm). Nákres zvětšeně ilustruje tvarová omezení řezu v ostrých vnitřních úhlech vlivem kruhového průřezu paprsku. Dále možno realizovat i složité tvarové „3D“ řezy až pod úhlem 45°.

{rokbox thumb=|images/3d_vodni_paprsek_1-tn.jpg| title=||}images/3d_vodni_paprsek_1.jpg{/rokbox}

Ukázka 3D řezání I. 

{rokbox thumb=|images/3d_vodni_paprsek_2-tn.jpg| title=||}images/3d_vodni_paprsek_2.jpg{/rokbox}

Ukázka 3D řezání II.

Vzniká při řezání vodním paprskem úkos?

Ve většině případů při řezání 2D vodním či hydroabrazivním paprskem určitý úkos vzniká, většinou však maximálně 1-1,5 stupně. A. - Velmi pomalý řez nebo řez v měkkém materiálu - paprsek stihne "probrousit" svou přirozenou kuželovitou stopu. B. - Optimální rovnováha mezi rychlostí řezu, odolností a tloušťkou materiálu - paprsek je udržen po celou dobu průchodu materiálem ve válcovitém tvaru a úkos nevzniká. C. - Velmi rychlý řez nebo řez v odolnějším materiálu - paprsek nestihne "probrousit" materiál ani ve svém vstupním průměru a řez se směrem dolů uzavírá. Vznik a rozsah úkosu ovlivňuje i tvar řezu, množství abraziva a pod.

Díky pětiosé pohyblivé řezací hlavě a technologii Progres-Jet je možno dnes úkos eliminovat téměř na nulu. Řezací hlava se vyklání tak, aby řez na výrobku byl kolmý a výraznější úkos vznikl na odpadním zbytku – proces je plně kontrolován řídícím systémem i na složitějších tvarových řezech.

Jak lze zadávat tvary řezu?

Program pro zpracování NC kódů k vlastnímu řezání pracuje jako nadstavba na CAD programy, proto optimálním vstupem je CAD soubor uložený na některém z elektronických nosičů (flash disk, ...), či zaslán e-mailem ve formátu *.dwg, *.dxf. K dispozici jsou rovněž importní filtry pro formáty wmf, sat, eps, pcx, 3ds, tif, gif, ale jejich využití je často problematické a vede minimálně ke změně měřítka výkresu. Zpracovat je možno rovněž soubory *.cdr, *.ai a některé další. Velmi vhodný je rovněž přesně okótovaný výkres či náčrt. Lze použít i věcnou předlohu - vzorek či podklad pro scanování - ostře natištěný či nakreslený obrázek. Při vytváření nápisů, tvarů, ornamentů apod. poskytujeme též spolupráci založenou na bohatých zkušenostech, znalosti technologie a vlastní tvůrčí invenci.

Jak pracuje laserový řezací stroj?

Základem každého řezacího systému je zdroj laserového paprsku. Paprsek je ze zdroje systémem zrcadel nebo optickým kabelem doveden až k řezací hlavě nesené na portálu řezacího stolu. Dnes užívané CNC stoly určené pro řezání ve 2D jsou v zásadě dvou koncepcí - s tzv. hybridní optikou, kdy v jedné ose vykonává pohyb upnutý materiál a v druhé se pohybuje řezná hlava nebo s tzv. létající optikou, kdy pohyb v obou osách vykonává řezná hlava. V řezné hlavě je paprsek zaostřen do technologicky přesně definovaného ohniska závislého na typu a tloušťce materiálu. Působením soustředěné energie laserového paprsku je řezaný materiál:

taven a řezná spára je průběžně "profukována" asistenčním inertním plynem nejčastěji dusíkem - tzv. "tavné řezání" (čisté nezoxidované lesklé řezy) taven a zároveň spalován kyslíkem coby asistenčním plynem při tzv. "oxidačním řezání" (řezy s patrnou stopou oxidace) případně je taven a odpařován při méně používaném řezání "sublimačním"

{rokbox thumb=|images/Salvagnini-pohled-dovnitr-tn.jpg| title=||}images/Salvagnini-pohled-dovnitr.jpg{/rokbox}

Pohled do řezacího prostoru laseru

Moderní řezací systémy navíc umožňují průběžně plynule měnit výkon laseru, rychlost posuvu a další parametry, jejichž optimální kombinace umožňuje stále přesnější a detailnější řezání se stále menším teplotním dopadem na výrobek i okolní materiál. Možnosti jednotlivých řezacích strojů jsou dány především výkonem zdroje, který se dnes pohybuje obvykle mezi 1200-6000 W, a technickou vyspělostí pracoviště. Každopádně horní hranice technologických možností kvalitního laserového řezání pro běžnou průmyslovou praxi leží dnes v rozmezí tloušťky materiálu 25-30 mm a dle úvah odborníků z výzkumu i praxe se pravděpodobně nebudou do budoucna již výrazněji posunovat. Dnes je vývoj zaměřen především na pohybovou dynamiku strojů, díky které je pak využita vysoká absolutní rychlost laserového řezání i na menších dílcích a dílcích složitých tvarů či s mnoha otvory, čímž se výrazně zkracují výrobní časy. Hledají se rovněž cesty k ekonomickému zefektivnění procesu. Pracujeme s moderní technologií špičkových výrobců Mitsubishi Electric a Salvagnini srl.

Naše společnost CHPS s.r.o. disponuje kvalitními stroji SALVAGNINI L1Xe z Itálie a Mitsubishi 3015 eX - 45CF-R z Japonska.

{rokbox thumb=|images/Salvagnini_celkovy_pohled-tn.jpg| title=||}images/Salvagnini_celkovy_pohled.jpg{/rokbox}

Celkový pohled na laser SALVAGNINI L1Xe

Parametry laseru Salvagnini

velikost zpracovatelných formátů je 3000*1500 mm výkon pevnolátkového vláknového zdroje 2000 W (porovnatelný s CO2 zdrojem 3000 W) opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,05 až 0,1 mm řezná spára cca 0,1-0,15 mm možno řezat čistý hliník, měď, mosaz, bronz... možnost značení laserovým gravírováním

{rokbox thumb=|images/Mitsubishi_celkovy_pohled-tn.jpg| title=||}images/Mitsubishi_celkovy_pohled.jpg{/rokbox}

Celkový pohled na laser Mitsubishi 3015 eX

Parametry laseru Mitsubishi

velikost zpracovatelných formátů je 3000*1500 mm výkon CO2 zdroje 4500 W pojezdová rychlost až 150 m/min. opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,05 mm řezná spára cca 0,2-0,5 mm možnost značení laserovým gravírováním {rokbox thumb=|images/n/004-tn.JPG| title=||}images/n/004.JPG{/rokbox}

Příprava řezu laserovým paprskem

{rokbox thumb=|images/n/006-tn.JPG| title=||}images/n/006.JPG{/rokbox}

Řez laserem - v akci...

{rokbox thumb=|images/n/005-tn.JPG| title=||}images/n/005.JPG{/rokbox}

Detail rezonátoru

Výhody a nevýhody laserové technologie

Hlavní přednosti využití této technologie vynikají při zpracování kovů: vysoká opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,1 mm vysoká rychlost řezu především u menších tlouštěk materiálu velice kvalitní, hladký řez, téměř bez okují a stop tepelného zpracování {rokbox thumb=|images/DSC00053-tn.jpg| title=||}images/dsc00053.jpg{/rokbox}

Povrch leštěných či jinak mechanicky upravených plechů zůstává při laserovém řezání neporušen

při zpracování nerezí v dusíkové atmosféře hladký lesklý řez, laser Mitsubishi dosahuje při použití funkce Brilliantcut na nerezích tl. 6-12 mm absolutně dokonalý řez. úzká řezná spára cca 0,1 - 0,5 mm pevnolátkovým vláknovým laserem je možno řezat i čistý hlíník a další barevné kovy a slitiny pro většinu strojírenských aplikací optimální poměr kvalita - cena počítačová optimalizace využití materiálu, v některých případech možnost využití tzv. společného řezu u tenčích materiálů (cca do 5 mm) možnost řezání i velice detailních dílů, možnost využití mikromůstků {rokbox thumb=|images/DSC00072-tn.jpg| title=||}images/dsc00072.jpg{/rokbox}

Ukázka využití mikromůstků na drobných dílcích

{rokbox thumb=|images/DSC00073-tn.jpg| title=||}images/dsc00073.jpg{/rokbox}

Detail stopy po vylomení z mikromůstku

Objektivně je však třeba říci, že dělení laserem je metodou, při které dochází i k výraznému vzniku a přenosu tepla, které může negativně ovlivnit některé dílce. Především u větších tlouštěk kovových materiálů jsou na řezu patrné stopy natavení, mohou vznikat návarky a s rostoucí tloušťkou rovněž přibývá omezení tvarových možností řezu. Některé dílce mohou být i celkově teplem lehce deformovány - prohnuty apod. Teplotně ovlivněná zóna je rovněž méně vhodná (vytvrzení) pro jemnější obrábění - např zhotovení závitů. Proto je vhodné nové výrobky konzultovat, případně vyhotovit referenční vzorky. Vzhledem k vysoké produktivitě pracoviště není ekonomické zhotovovat kusové nebo výrazně malosériové zakázky.

Co lze řezat vodním či hydroabrazivním paprskem?

COKOLIV. Veškeré přírodní či umělé materiály, které nepoškodí přímý kontakt s vodou. Všechny typy ocelí včetně nerezových nástrojových, kalených, pružinových. HARDOX, BRINAR, ALTRIX a pod. Měď, hliník, dural, titan, mosaz, bronz a veškeré další kovy i slitiny Průmyslové, reklamní a jiné plasty včetně vrstvených apod.

{rokbox thumb=|images/DSC00147-tn.jpg| title=||}images/dsc00147.jpg{/rokbox}

Pertinax, dural, ocel, měď, ...

{rokbox thumb=|images/n/016-tn.JPG| title=||}images/n/016.JPG{/rokbox}

Detail hliníkové části, tl.40mm

{rokbox thumb=|images/n/045-tn.JPG| title=||}images/n/045.JPG{/rokbox}

Řezání háků z nerezi tl.50mm v akci

{rokbox thumb=|images/DSC00114-tn.jpg| title=||}images/dsc00114.jpg{/rokbox}

I drobné dílce lze řezat vodním paprskem

Sklo čiré, barevné, lepené vícevrstvé (neprůstřelné) či jinak upravené, drátosklo s vyjímkou skel kalených Žuly, mramory a jiné přírodní či umělé kameny, brusné kameny na bázi SiC i další. Keramiku, porcelán včetně glazovaných či slinutých desek {rokbox thumb=|images/DSC00110-tn.jpg| title=||}images/dsc00110.jpg{/rokbox}

Mozaiky z mramoru či dlažby

Dřevo, dřevotřísku, lamino, překližku apod. Koberce, filc, a jiné textilie, kůži, koženku, apod. Pryž, libovolné těsnící materiály, kompozity, sandwiche. {rokbox thumb=|images/n/037-tn.JPG| title=||}images/n/037.JPG{/rokbox}

Detailní řezání bezpečnostního skla (lepeného) tl.30mm

Nejvýhodnější pro řezání jsou plechy, desky či tabule, lze však opracovat i předobrobené polotovary, materiály povrchově upravené (barevné, leštěné...) apod. Díky výškovému senzoru lze řezat i zvlněné či v plynulých křivkách profilované materiály.

Tloušťka řezaného materiálu

{rokbox thumb=|images/DSC00106-tn.jpg| title=||}images/dsc00106.jpg{/rokbox}

Dílce řezané na čisto ze silnějších ocelí - tl. 25, 40 a 65 mm

Tloušťka řezaného materiálu závisí na tvrdosti či houževnatosti materiálu a požadavku na přesnost a kvalitu řezu v celém profilu. Obecně platí, že lze řezat jakékoli materiály od fólií 0,x mm až do tl. 100 mm. Kvalitní přesné řezy v kovech a podobných materiálech lze realizovat do tl. cca 70 mm, hrubé dělící řezy je možno provést i v tloušťkách 150 - 250 mm. Kovy

{rokbox thumb=|images/n/046-tn.JPG| title=||}images/n/046.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/007-tn.JPG| title=||}images/n/007.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/038-tn.JPG| title=||}images/n/038.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/bago1-tn.jpg| title=||}images/bago1.jpg{/rokbox} {rokbox thumb=|images/bago2-tn.jpg| title=||}images/bago2.jpg{/rokbox} {rokbox thumb=|images/bago3-tn.jpg| title=||}images/bago3.jpg{/rokbox}

I v silnějších tloušťkách si vodní paprsek poradí - bago tl. 250 mm

Keramika

{rokbox thumb=|images/dlazdice1-tn.JPG| title=||}images/dlazdice1.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/001-tn.JPG| title=||}images/n/001.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/021-tn.JPG| title=||}images/n/021.JPG{/rokbox}

Plasty a sklo

{rokbox thumb=|images/n/009-tn.JPG| title=||}images/n/009.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/044-tn.JPG| title=||}images/n/044.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/011-tn.JPG| title=||}images/n/011.JPG{/rokbox}

Různé

{rokbox thumb=|images/DSC00091-tn.jpg| title=||}images/dsc00091.jpg{/rokbox}

Pryže, pěny, těsnění...

{rokbox thumb=|images/n/035-tn.JPG| title=||}images/n/035.JPG{/rokbox}

Reklamní nápisy

{rokbox thumb=|images/DSC00002-tn.jpg| title=||}images/dsc00002.jpg{/rokbox}

Logo vyřezané z koberce

Co je to vysokotlaký vodní paprsek?

Technologie řezání rozličných materiálů vysokotlakým vodním či hydroabrazivním paprskem byla vyvíjena od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let firmou FLOW INTERNATIONAL (USA) v počátku především pro vojenský a kosmický program. Již ve 2. polovině osmdesátých let byla široce uplatňována především v americkém a posléze západoevropském teritoriu. Dnes se celosvětově rozšiřuje do všech oblastí průmyslu. Základem každého řezacího systému je vysokotlaké čerpadlo, které prostřednictvím multiplikátoru generuje tlak vody dnes až přes 400 MPa (4000 Bar). V průmyslové praxi jsou dnes testovány stroje s pracovním tlakem až 6000 Bar i vyšším. Jejich vyšší řezný výkon je však zatím většinou "kompenzován" nižší životností mnoha komponent. Vysokotlakým vedením je voda dopravována k řezací hlavě, kde je systémem trysek vytvořen vlastní "řezací nástroj". Může to být cca 0,15-0,30 mm široký vodní paprsek schopný řezat měkčí materiály jako plasty, dřevo, gumu, korek, těsnění, potraviny apod. Druhou alternativou využívanou nejčastěji je cca 0,8-1,5 mm široký hydroabrazivní paprsek s příměsí brusného prášku (nejčastěji granátového "písku"). Hydroabrazivní paprsek je díky své vysoké energii schopný řezat kovy, kámen, sklo a jiné materiály v tloušťkách 100 i více mm. Moderní vývoj umožnil osazení řezné hlavy na pětiosý držák, což přináší možnost řezání pod úhly a ve „3D“ i možnost technologických vylepšení tvarové přesnosti výrobků a rychlosti řezání. Pracujeme s moderní technologií špičkového světového výrobce fy Flow Internetional a českého výrobce PTV.

{rokbox thumb=|images/Ptv-new-line-PJ-2Z-5AX-tn.jpg| title=||}images/Ptv-new-line-PJ-2Z-5AX.jpg{/rokbox}

Nový stroj PTV s možností 3D řezání 

{rokbox thumb=|images/nova-voda-tn.jpg| title=||}images/nova-voda.jpg{/rokbox}

Řezací systém PTV

{rokbox thumb=|images/DSC00040-tn.jpg| title=||}images/dsc00040.jpg{/rokbox}

Srdce technologie vodního paprsku - vysokotlaké čerpadlo

{rokbox thumb=|images/pumpa-tn.jpg| title=||}images/pumpa.jpg{/rokbox}

Vysokotlaké čerpadlo pro řezací systém PTV 

ŘEZACÍ SYSTÉM New line PJ-2Z-5AX

Pracovní plocha stolu 3000 x 2000 mm Rychlost řezání 1-12000 mm/min Opakovatelná přesnost řezu 0,1 mm Pracovní tlak vody až 420 MPa Dvě řezací hlavy, z toho jedna pětiosá Technologie PROGRES-JET

ŘEZACÍ SYSTÉM WJ2030B-2Z-C

Pracovní plocha stolu 4000 x 2000 mm Rychlost řezání 1-6000 mm/min Opakovatelná přesnost řezu 0,1 mm Pracovní tlak vody 400 MPa Dvě řezací hlavy

Výhody a nevýhody technologie

VÝHODY

Řez probíhá bez tepelného působení (max. ohřev cca 40-50°C), takže materiál nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je snadno následně obrobitelný. Dílce se tepelně nedeformují (nelze vyloučit deformaci díky vlastnímu napětí v materiálu) I u materiálů větších tlouštěk lze klást dílce těsně vedle sebe, což přináší často úsporu materiálu, lze využít i tzv. společný řez Možnost řezu jakýchkoli materiálů včetně kovů a slitin i kalených či jinak modifikovaných, dále těžko opracovatelných materiálů jako sklolaminátů, skel, gumotextitů, měkkých i tvrdých pryží, plastů, těsnění a pod. Při řezu se neporuší ani případná povrchová úprava - leštění, broušení, komaxit ... Možnost nahradit soubor operací (dělení, vrtání, frézování ...) jediným technologickým procesem Možnost volby kvality řezu od nejlepší s drsností Ra pod 3,2 až po hrubý dělící řez výrazně rýhovaný s výraznými rozdíly ceny V kvalitnějších stupních řezu většinou není nutné již žádné další opracování Tvarové omezení řezu je dáno pouze kruhovitým průřezem paprsku, je možno řezat i velice detailní kontury, možnost řezů pod úhlem až 45° a „3D“ Možnost tvorby mozaiky či intarzování a to i ze zcela odlišných materiálů (např. kov do kamene či dlažby, sklo do plastů či dřeva…. Při řezu nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny, takže jde o technologii přátelskou k životnímu prostředí NEVÝHODY Nevyhnutelný kontakt s vodou a většinou i s abrazivním materiálem (bez okamžitého vhodného ošetření rychlý nástup povrchové koroze, u nasákavých materiálů delší vysoušení, možnost změny barvy, znečištění apod.) Omezená možnost výroby hodně malých dílců (cca pod 3-5 cm) - možno řešit můstky Při horších kvalitativních stupních řezu u silnějších materiálů dochází k deformaci kontury řezu ve spodní hraně vlivem tzv. výběhů paprsku

{rokbox thumb=|images/voda1-tn.JPG| title=||}images/voda1.JPG{/rokbox}

Otvory v ocelovém polotovaru, tl. 60mm

{rokbox thumb=|images/n/045-tn.JPG| title=||}images/n/045.JPG{/rokbox}

Efektivní řezání vodním paprskem dvěma hlavami

{rokbox thumb=|images/DSC00114-tn.jpg| title=||}images/dsc00114.jpg{/rokbox}

Použití můstku při řezání drobných dílců z nerezi tl. 9 mm

Novinky

Ohraňovací lis Trumpf

V lednu 2018 jsme uvedli do provozu nový ohraňovací lis

Číst dále ...
 
Odjehlovací stroj

Nový odjehlovací stroj

Číst dále ...
 
Luxusní výpalky

Exluzivní laserové výpalky

Číst dále ...
 
Řezání vodním paprskem ve 3D

Řezání vodním paprskem ve 3D a s eliminací úkosu - hlavní parametry našeho nového stroje.

Číst dále ...
 

Fotogalerie - slideshow

 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií

Přečtěte si v rychlosti o >>

Nemáte času nazbyt?

Zde se v rychlosti dozvíte nejdůležitější informace o naší výrobě.

Pokračujte kliknutím na šipku...

Řez vodním paprskem

Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem. Řez vodním paprskem do dřeva
Řez vodním paprskem do hliníku
 

Řez laserem

Laser je progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm.
Ozubená kola vyřezaná laserem Další ukázka řezu laserem, nerez tl. 5mm
 

Divize KOVO

Zaměřujeme se především na precizní zpracování nerezových a jiných ušlechtilých plechů do podoby hotových montážních dílů. Samozřejmě však vyrábíme i dílce z běžných ocelových plechů. Ukázka ohybu plechových dílců
Ukázka ohybu, svaření a začištění plechového dílce
 

Naše motto

Motto společnosti