Hledaný výraz: Celkem nalezeno 7 výsledků.
Tag: hlavni-cinnosti-firmy:technologie laseru Řadit dle
Laser je progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm. {rokbox  thumb=|images/stories/P1060484-tn.JPG| title=|Ozubená kola vyřezaná laserem|}images/stories/P1060484.JPG{/rokbox} {rokbox  thumb=|images/stories/P1060492-tn.JPG| title=|Další ukázka řezu laserem, nerez tl. 5mm|}images/stories/P1060492.JPG{/rokbox}

Laser je moderní progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm.

{rokbox thumb=|images/Mitsubishi_ML3015EX-tn.jpg| title=||}images/Mitsubishi_ML3015EX.jpg{/rokbox}

Dílna LASER s výkonným řezacím strojem Mitsubishi

{rokbox thumb=|images/n/030-tna.JPG| title=||}images/n/030.JPG{/rokbox}

Ocelové dílce vyřezané laserem

Laserové řezání je díky průběžně se rozvíjející technologii stále levnější a přitom stále přesnější a kvalitnější. Proto i u dílů běžně řezaných plamenem nebo plasmou stojí za zvážení zda nepřejít na laserové řezání. Shrnutí výhodných aplikací je tak velice jednoduché:

Řezání ocelových plechů (konstrukční i nerezová ocel) vhodných tlouštěk pro strojírenské ale i jakékoli jiné (dekorační, interiérové, elektrotechnické, reklamní, stavební….) účely s vyhovující přesností +/-0,X mm Řezání Al plechů případně plechů z barevných kovů a slitin do tl. max. 5 mm pro jakékoli účely (již od cca 3 mm však většinou lépe dopadá řezání vodním paprskem)

Ukázky laserových výpalků

{rokbox thumb=|images/n/023-tn.JPG| title=||}images/n/023.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/027-tn.JPG| title=||}images/n/027.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/030-tn.JPG| title=||}images/n/030.JPG{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/031-tn.JPG| title=||}images/n/031.JPG{/rokbox}

Nevhodné aplikace jsou pak všechny takové, kde laser není technologicky schopen splnit požadavky: Řezání příliš silných materiálů Řezání s přesností v setinách mm a lepší Řezání atypických materiálů Řezání v opracovaných polotovarech s požadavkem na velice přesné umístění výřezů Řezání s příliš velkou hustotou řezů či otvorů v jednotce plochy - hlavně u silnějších materiálů hrozí deformace a tavení

Z ekonomického hlediska není většinou vhodné řezání kusových či malosériových zakázek. Jsme připraveni s Vámi vhodnost Vašeho požadavku konzultovat a doporučit Vám nejvhodnější řešení.

U laserového řezání nelze měnit kvalitu řezu v různých stupních nastavením řezacích parametrů. Vždy je nutno nastavit optimální řezné parametry a tím dosáhnout optimální kvality řezu. Ta je opět závislá na tloušťce materiálu. Obecně lze říci, že do tl. cca 5-8 mm je řez hladký, rovný, bez okují, s narůstající tloušťkou se projevuje charakteristické laserové drážkování a na spodní straně mohou vznikat drobnější okuje a návarky. U horní hranice tloušťky je pak drážkování již dosti výrazné a negativní prvky na spodní straně mohou být také podstatnější (opět záleží na množství vneseného tepla). Díky novému odjehlovacímu brousícímu stroji a vysoké kvalitě řezu moderních laserových strojů dodáváme vedle běžných výpalků i výpalky dokonale odjehlené či začištěné dle konkrétního požadavku zákazníka.

{rokbox thumb=|images/odjehlovaci_stroj-tn.jpg| title=||}images/odjehlovaci_stroj.jpg{/rokbox}

Odjehlovací stroj

{rokbox thumb=|images/odjehleni_dilu-tn.jpg| title=||}images/odjehleni_dilu.jpg{/rokbox}

Příklad perfektního odjehlení a přebroušení dílce z mědi

{rokbox thumb=|images/DSC00059-tn.jpg| title=||}images/dsc00059.jpg{/rokbox}

Dosažitelná kvalita laserového řezu na nerezi v tl. od 2 do 15mm

{rokbox thumb=|images/DSC00071-tn.jpg| title=||}images/dsc00071.jpg{/rokbox}

Dosažitelná kvalita laserového řezu na konstrukční oceli v tl. od 3 do 15 mm

U nerezi lze místo dusíku (se kterým se dosahuje lesklý kvalitní řez) použít jako asistenční plyn kyslík, což přináší poměrně výraznou cenovou úsporu v řádu cca 20%. Kvalita řezu je však výrazně horší, řez je černý, zoxidovaný, drsný.

{rokbox thumb=|images/DSC00045-tn.jpg| title=||}images/dsc00045.jpg{/rokbox}

Porovnání kvality laserového řezu při použití kyslíku a dusíku (horní vzorek)

Kolik stojí 1 metr řezu, 1 otvor, ... ?

Cena řezání je závislá na:

Typu a tloušťce materiálu Tvarové složitosti řezu, množství propalů a otvorů Sériovosti zakázky, celkovém objemu dlouhodobé spolupráce Manipulační náročnosti Požadavcích na čištění, začišťování, balení apod.

Vzhledem k velkému množství proměnných ovlivňujících cenovou tvorbu nelze stanovit jakékoli objektivní "ceníkové, informativní….." ceny za řezání 1 m apod. Na základě Vaší poptávky Vám velice rychle zpracujeme přesnou cenovou nabídku. Poptávka by měla obsahovat: Tvary dílců (včetně případného upřesnění co se má a co nemá řezat - např. v případě přesných otvorů, úpravy průměrů pro závity, přídavků pro obrábění apod.), včetně požadovaných tolerancí (hlavně pokud se blíží hranici možností laseru cca +/- 0,1-0,2 mm) u ohýbaných dílců je vhodné dodat tvary rozvinů - forma zadání viz Tvary a geometrie řezu Předpokládané množství dílů - v případě dlouhodobějšího objemu je vhodné stanovit i minimální množství na jednotlivou objednávku Přesnou specifikaci jakosti a tloušťky materiálu a informace o požadavku na nabídku včetně nebo bez materiálu Případné doplňkové požadavky na ošetření, balení, výrobu zkušebních vzorků apod. Požadovaný termín vyhotovení nabídky či zakázky - zvlášť pokud je spěšný Kontakt na poptávajícího - nejlépe včetně konkrétního jména

Samozřejmě i poptávku neúplnou rádi zpracujeme, ale nabídkové řízení se tak prodlužuje, případně může dojít k nějakému zkreslení.. Každopádně se vždy snažíme nabídnout velice příznivé ceny a jsme přístupni dalšímu jednání o cenových, dodacích i platebních podmínkách.

Jaké tvary lze laserem řezat?

Obecně lze říci jakékoli, které je možno přenést do počítačového kreslícího CAD programu. Oproti stavu před několika lety, kdy bylo problémem řezat ostré "špičky", menší otvory apod. je dnes tvarových omezení daleko méně:

Laserový zaostřený paprsek má při řezu kruhový průřez o průměru od 0,1 do 0,5 mm, takže vnitřní rohy a vnitřní ostré úhly jsou zaobleny většinou však zanedbatelným rádiusem maximálně 0,3 mm, vnější rohy mohou být zcela ostré. Do hodnoty cca 0,5 mm se rovněž pohybuje šířka řezné spáry. Veškerá ostatní tvarová omezení vycházejí z množství tepla vneseného do materiálu při řezání a tedy stupně natavení materiálu a následných deformací. Obecně lze říci - čím tenčí plech, tím rychlejší řezání a tudíž méně tepla a méně omezení tvarů Otvory lze řezat do černých plechů o minimálním průměru rovném cca 0,8 až jednonásobku tloušťky materiálu (např. D 8 do tl. 10, D 15 do tl. 15….), do nerezí lze řezat i otvory menší již od cca 0,5 násobku tloušťky. Toto pravidlo přiměřeně platí i pro otvory jiných tvarů. Ve speciálních případech lze testovat i řezání otvorů menších, záleží na materiálu, hustotě otvorů apod. Čím větší je podíl řezů a propalů na jednotce plochy (husté sítě otvorů, tvarově velice složité řezy…) tím větší je riziko tvarových deformací materiálu - prohyby, kroucení apod. Tato závislost je opět provázána i s tloušťkou materiálu - čím silnější materiál, tím větší rizika. V krajním případě může dojít až k nereálnosti řezání - materiál se vlivem vysokého prohřátí taví, zpětně zavařuje řezy apod. S rostoucí tloušťkou materiálu rovněž klesá možnost využití tzv. společného řezu. Naopak je nutno zvětšovat distance mezi dílci a tím poněkud klesá procento využití materiálu. Našimi stroji nelze řezat úkosové a prostorové 3D řezy, řez musí jít vždy skrz celou tloušťkou materiálu. Našimi stroji je možno provádět značení a popisy dílců tzv. laserovým gravírováním. Vzhledem k tomu, že se nejedná o stroje speciální pro tento účel, jde o operaci poměrně pomalou a tím i cenově srovnatelnou s vlastním řezáním. {rokbox thumb=|images/DSC00048-tn.jpg| title=||}images/dsc00048.jpg{/rokbox}

I takto detailní tvary lze dnes s laserem řezat

{rokbox thumb=|images/DSC00027-tn.jpg| title=||}images/dsc00027.jpg{/rokbox}

Laserové značení dílců (gravírováním)

Konečný výsledek řezání je vždy závislý na souhrnu všech shora popsaných jevů a na použitém materiálu, správném naprogramování a nastavení řezných parametrů. Vyzkoušet je možné téměř vše a proto doporučujeme v případě nejasností provést řezací testy.

Vzniká při laserovém řezání úkos?

Při laserovém řezání je dosaženo nejmenšího úkosu ze všech tepelných metod dělení materiálů. Opět se projevuje závislost na tloušťce materiálu, na tenčím plechu je řez téměř kolmý, na tloušťkách kolem 10 mm se úkos může pohybovat cca do 1 stupně.

Jak lze zadávat tvary řezu?

Program pro zpracování řezacích kódů pracuje jako nadstavba na vlastní CAD modul. Proto je potřeba vždy zadávané tvary přenést do CADového formátu. Optimální je zadání souborů *.dxf. Programovací pracoviště je vybaveno rovněž programem CorelDRAW 9, takže je možno zpracovávat soubory dodané ve formátu *.cdr (u těchto souborů je vhodné zahrnout do výkresu poměrové měřítko nebo provést okótování alespoň několika rozměrů, při přenosu do CAD totiž může dojít ke zkreslení měřítka). Samozřejmě je bezproblémově možné zpracovat klasické strojírenské řádně okótované výkresy či řádně okótované náčrtky apod. V případě dodání pouze vzorku výrobku je nutno počítat s tím, že při překreslování je použito běžných měřících metod (posuvné měřítko, metr, dílenský úhloměr apod.) a může tak dojít k drobnějším odchylkám. Při zadávání nápisů, reklamních dílců apod. můžeme být nápomocni z vlastních databází či vlastní tvůrčí invencí podpořenou navíc znalostmi možností technologie.

{rokbox thumb=|images/laser-kancelar-tn.jpg| title=||}images/laser-kancelar.jpg{/rokbox}

Programovací pracoviště

Lasery obecně mohou při různých speciálních úpravách řezat vedle kovů i některé plasty, dřevěné materiály apod. Vzhledem k tomu, že řezání většiny těchto materiálů je však výhodnější vodním paprskem (i z důvodu vzniku škodlivých zplodin), je naše pracoviště specializováno na řezání kovů:

konstrukční oceli do tl. cca 25 - 28 mm (při použití speciálních plechů optimálně modifikovaných pro laserové řezání - např. Raex, SAEY-LaserFORM, Domex apod. až do tl. 30 mm) nerezové oceli do tl. 20 mm (při řezání jednodušších tvarů až 25 mm) hliníky a Al slitiny do tl. 18 mm (ve větších tloušťkách vzniká otřep a je lepší použít řezání vodou) mosaz, bronz, měď a další kovy do tl. cca 3 - 5 mm děrované plechy

Ukázky běžných laserových výpalků

{rokbox thumb=|images/DSC00082-tn.jpg| title=||}images/dsc00082.jpg{/rokbox} {rokbox thumb=|images/n/022-tn.JPG| title=||}images/n/022.JPG{/rokbox}

Laserové řezání je ale dosti citlivé na kvalitu materiálu a to především u konstrukčních ocelí:

{rokbox thumb=|images/DSC00050-tn.jpg| title=||}images/dsc00050.jpg{/rokbox}

Laserový řez na nekvalitním plechu

chemické složení - hlavně větší obsah Si je velice škodlivý způsob výroby - válcování za tepla či za studena homogenitu - nehomogenity ve složení nebo vady v materiálu - pecky, dutiny apod. ztěžují nebo znemožňují řezání povrch - oreznutí, výrazná okuj po válcování, nálepky s označením, popisy nánosem barvy apod. výrazně komplikují až znemožňují řezání

Proto nejvhodnější je použití plechů speciálně již výrobci upravených pro laserové řezání (příklady viz výše), kde poněkud vyšší cena materiálu je kompenzována rychlejším a levnějším řezáním a lepší kvalitou řezu. Povrch některých plechů je nutno před řezáním upravit obroušením či naolejováním apod. U plechů nejasného složení či původu doporučujeme provedení řezacích testů před vlastní realizací řezání.

{rokbox thumb=|images/DSC00062-tn.jpg| title=||}images/dsc00062.jpg{/rokbox}

Porovnání kvality laserového řezu na speciálně upraveném plechu (Raex - horní vzorek) a běžné oceli tl. 15 mm

Fólie ano či ne?

Plechy potažené ochrannou fólií lze úspěšně řezat za předpokladu, že fólie je použita pouze jednostranně a že se jedná o fólii přímo určenou pro laserové řezání (většina výrobců toto běžně nabízí). Je třeba počítat s tím, že okraj fólie je mírně opálen ale na výrobku to nezanechává stopy. V případě nejasností je opět lepší provést řezací test konkrétního materiálu. {rokbox thumb=|images/DSC00058-tn.jpg| title=||}images/dsc00058.jpg{/rokbox}

Výsledek řezání nerezového broušeného plechu s ochrannou fólií

Více plechů na sobě?

Laserem nelze řezat více plechů na sobě ani u nízkých tlouštěk, dochází ke svařování dílců k sobě a jiným komplikacím při řezání.

Jak pracuje laserový řezací stroj?

Základem každého řezacího systému je zdroj laserového paprsku. Paprsek je ze zdroje systémem zrcadel nebo optickým kabelem doveden až k řezací hlavě nesené na portálu řezacího stolu. Dnes užívané CNC stoly určené pro řezání ve 2D jsou v zásadě dvou koncepcí - s tzv. hybridní optikou, kdy v jedné ose vykonává pohyb upnutý materiál a v druhé se pohybuje řezná hlava nebo s tzv. létající optikou, kdy pohyb v obou osách vykonává řezná hlava. V řezné hlavě je paprsek zaostřen do technologicky přesně definovaného ohniska závislého na typu a tloušťce materiálu. Působením soustředěné energie laserového paprsku je řezaný materiál:

taven a řezná spára je průběžně "profukována" asistenčním inertním plynem nejčastěji dusíkem - tzv. "tavné řezání" (čisté nezoxidované lesklé řezy) taven a zároveň spalován kyslíkem coby asistenčním plynem při tzv. "oxidačním řezání" (řezy s patrnou stopou oxidace) případně je taven a odpařován při méně používaném řezání "sublimačním"

{rokbox thumb=|images/Salvagnini-pohled-dovnitr-tn.jpg| title=||}images/Salvagnini-pohled-dovnitr.jpg{/rokbox}

Pohled do řezacího prostoru laseru

Moderní řezací systémy navíc umožňují průběžně plynule měnit výkon laseru, rychlost posuvu a další parametry, jejichž optimální kombinace umožňuje stále přesnější a detailnější řezání se stále menším teplotním dopadem na výrobek i okolní materiál. Možnosti jednotlivých řezacích strojů jsou dány především výkonem zdroje, který se dnes pohybuje obvykle mezi 1200-6000 W, a technickou vyspělostí pracoviště. Každopádně horní hranice technologických možností kvalitního laserového řezání pro běžnou průmyslovou praxi leží dnes v rozmezí tloušťky materiálu 25-30 mm a dle úvah odborníků z výzkumu i praxe se pravděpodobně nebudou do budoucna již výrazněji posunovat. Dnes je vývoj zaměřen především na pohybovou dynamiku strojů, díky které je pak využita vysoká absolutní rychlost laserového řezání i na menších dílcích a dílcích složitých tvarů či s mnoha otvory, čímž se výrazně zkracují výrobní časy. Hledají se rovněž cesty k ekonomickému zefektivnění procesu. Pracujeme s moderní technologií špičkových výrobců Mitsubishi Electric a Salvagnini srl.

Naše společnost CHPS s.r.o. disponuje kvalitními stroji SALVAGNINI L1Xe z Itálie a Mitsubishi 3015 eX - 45CF-R z Japonska.

{rokbox thumb=|images/Salvagnini_celkovy_pohled-tn.jpg| title=||}images/Salvagnini_celkovy_pohled.jpg{/rokbox}

Celkový pohled na laser SALVAGNINI L1Xe

Parametry laseru Salvagnini

velikost zpracovatelných formátů je 3000*1500 mm výkon pevnolátkového vláknového zdroje 2000 W (porovnatelný s CO2 zdrojem 3000 W) opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,05 až 0,1 mm řezná spára cca 0,1-0,15 mm možno řezat čistý hliník, měď, mosaz, bronz... možnost značení laserovým gravírováním

{rokbox thumb=|images/Mitsubishi_celkovy_pohled-tn.jpg| title=||}images/Mitsubishi_celkovy_pohled.jpg{/rokbox}

Celkový pohled na laser Mitsubishi 3015 eX

Parametry laseru Mitsubishi

velikost zpracovatelných formátů je 3000*1500 mm výkon CO2 zdroje 4500 W pojezdová rychlost až 150 m/min. opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,05 mm řezná spára cca 0,2-0,5 mm možnost značení laserovým gravírováním {rokbox thumb=|images/n/004-tn.JPG| title=||}images/n/004.JPG{/rokbox}

Příprava řezu laserovým paprskem

{rokbox thumb=|images/n/006-tn.JPG| title=||}images/n/006.JPG{/rokbox}

Řez laserem - v akci...

{rokbox thumb=|images/n/005-tn.JPG| title=||}images/n/005.JPG{/rokbox}

Detail rezonátoru

Výhody a nevýhody laserové technologie

Hlavní přednosti využití této technologie vynikají při zpracování kovů: vysoká opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,1 mm vysoká rychlost řezu především u menších tlouštěk materiálu velice kvalitní, hladký řez, téměř bez okují a stop tepelného zpracování {rokbox thumb=|images/DSC00053-tn.jpg| title=||}images/dsc00053.jpg{/rokbox}

Povrch leštěných či jinak mechanicky upravených plechů zůstává při laserovém řezání neporušen

při zpracování nerezí v dusíkové atmosféře hladký lesklý řez, laser Mitsubishi dosahuje při použití funkce Brilliantcut na nerezích tl. 6-12 mm absolutně dokonalý řez. úzká řezná spára cca 0,1 - 0,5 mm pevnolátkovým vláknovým laserem je možno řezat i čistý hlíník a další barevné kovy a slitiny pro většinu strojírenských aplikací optimální poměr kvalita - cena počítačová optimalizace využití materiálu, v některých případech možnost využití tzv. společného řezu u tenčích materiálů (cca do 5 mm) možnost řezání i velice detailních dílů, možnost využití mikromůstků {rokbox thumb=|images/DSC00072-tn.jpg| title=||}images/dsc00072.jpg{/rokbox}

Ukázka využití mikromůstků na drobných dílcích

{rokbox thumb=|images/DSC00073-tn.jpg| title=||}images/dsc00073.jpg{/rokbox}

Detail stopy po vylomení z mikromůstku

Objektivně je však třeba říci, že dělení laserem je metodou, při které dochází i k výraznému vzniku a přenosu tepla, které může negativně ovlivnit některé dílce. Především u větších tlouštěk kovových materiálů jsou na řezu patrné stopy natavení, mohou vznikat návarky a s rostoucí tloušťkou rovněž přibývá omezení tvarových možností řezu. Některé dílce mohou být i celkově teplem lehce deformovány - prohnuty apod. Teplotně ovlivněná zóna je rovněž méně vhodná (vytvrzení) pro jemnější obrábění - např zhotovení závitů. Proto je vhodné nové výrobky konzultovat, případně vyhotovit referenční vzorky. Vzhledem k vysoké produktivitě pracoviště není ekonomické zhotovovat kusové nebo výrazně malosériové zakázky.

Novinky

Ohraňovací lis Trumpf

V lednu 2018 jsme uvedli do provozu nový ohraňovací lis

Číst dále ...
 
Odjehlovací stroj

Nový odjehlovací stroj

Číst dále ...
 
Luxusní výpalky

Exluzivní laserové výpalky

Číst dále ...
 
Řezání vodním paprskem ve 3D

Řezání vodním paprskem ve 3D a s eliminací úkosu - hlavní parametry našeho nového stroje.

Číst dále ...
 

Fotogalerie - slideshow

 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií

Přečtěte si v rychlosti o >>

Nemáte času nazbyt?

Zde se v rychlosti dozvíte nejdůležitější informace o naší výrobě.

Pokračujte kliknutím na šipku...

Řez vodním paprskem

Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem. Řez vodním paprskem do dřeva
Řez vodním paprskem do hliníku
 

Řez laserem

Laser je progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm.
Ozubená kola vyřezaná laserem Další ukázka řezu laserem, nerez tl. 5mm
 

Divize KOVO

Zaměřujeme se především na precizní zpracování nerezových a jiných ušlechtilých plechů do podoby hotových montážních dílů. Samozřejmě však vyrábíme i dílce z běžných ocelových plechů. Ukázka ohybu plechových dílců
Ukázka ohybu, svaření a začištění plechového dílce
 

Naše motto

Motto společnosti