Technologie PDF Tisk Email

Jak pracuje laserový řezací stroj?

Základem každého řezacího systému je zdroj laserového paprsku. Paprsek je ze zdroje systémem zrcadel nebo optickým kabelem doveden až k řezací hlavě nesené na portálu řezacího stolu. Dnes užívané CNC stoly určené pro řezání ve 2D jsou v zásadě dvou koncepcí - s tzv. hybridní optikou, kdy v jedné ose vykonává pohyb upnutý materiál a v druhé se pohybuje řezná hlava nebo s tzv. létající optikou, kdy pohyb v obou osách vykonává řezná hlava. V řezné hlavě je paprsek zaostřen do technologicky přesně definovaného ohniska závislého na typu a tloušťce materiálu. Působením soustředěné energie laserového paprsku je řezaný materiál: • taven a řezná spára je průběžně "profukována" asistenčním inertním plynem nejčastěji dusíkem - tzv. "tavné řezání" (čisté nezoxidované lesklé řezy)
 • taven a zároveň spalován kyslíkem coby asistenčním plynem při tzv. "oxidačním řezání" (řezy s patrnou stopou oxidace)
 • případně je taven a odpařován při méně používaném řezání "sublimačním"

Pohled do řezacího prostoru laseruModerní řezací systémy navíc umožňují průběžně plynule měnit výkon laseru, rychlost posuvu a další parametry, jejichž optimální kombinace umožňuje stále přesnější a detailnější řezání se stále menším teplotním dopadem na výrobek i okolní materiál. Možnosti jednotlivých řezacích strojů jsou dány především výkonem zdroje, který se dnes pohybuje obvykle mezi 1200-6000 W, a technickou vyspělostí pracoviště. Každopádně horní hranice technologických možností kvalitního laserového řezání pro běžnou průmyslovou praxi leží dnes v rozmezí tloušťky materiálu 25-30 mm a dle úvah odborníků z výzkumu i praxe se pravděpodobně nebudou do budoucna již výrazněji posunovat. Dnes je vývoj zaměřen především na pohybovou dynamiku strojů, díky které je pak využita vysoká absolutní rychlost laserového řezání i na menších dílcích a dílcích složitých tvarů či s mnoha otvory, čímž se výrazně zkracují výrobní časy. Hledají se rovněž cesty k ekonomickému zefektivnění procesu.

Pracujeme s moderní technologií špičkových výrobců Mitsubishi Electric a Salvagnini srl.

Naše společnost CHPS s.r.o. disponuje kvalitními stroji SALVAGNINI L1Xe z Itálie a Mitsubishi 3015 eX - 45CF-R z Japonska.

Celkový pohled na laser SALVAGNINI L1Xe

Parametry laseru Salvagnini

 • velikost zpracovatelných formátů je 3000*1500 mm
 • výkon pevnolátkového vláknového zdroje 2000 W (porovnatelný s CO2 zdrojem 3000 W)
 • opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,05 až 0,1 mm
 • řezná spára cca 0,1-0,15 mm
 • možno řezat čistý hliník, měď, mosaz, bronz...
 • možnost značení laserovým gravírováním

Celkový pohled na laser Mitsubishi 3015 eX

Parametry laseru Mitsubishi

 • velikost zpracovatelných formátů je 3000*1500 mm
 • výkon CO2 zdroje 4500 W
 • pojezdová rychlost až 150 m/min.
 • opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,05 mm
 • řezná spára cca 0,2-0,5 mm
 • možnost značení laserovým gravírováním

Příprava řezu laserovým paprskem

Řez laserem - v akci...

Detail rezonátoru

Výhody a nevýhody laserové technologie

Hlavní přednosti využití této technologie vynikají při zpracování kovů:
 • vysoká opakovatelná přesnost řezání cca +/- 0,1 mm
 • vysoká rychlost řezu
 • především u menších tlouštěk materiálu velice kvalitní, hladký řez, téměř bez okují a stop tepelného zpracování

Povrch leštěných či jinak mechanicky upravených plechů zůstává při laserovém řezání neporušen

 • při zpracování nerezí v dusíkové atmosféře hladký lesklý řez, laser Mitsubishi dosahuje při použití funkce Brilliantcut na nerezích tl. 6-12 mm absolutně dokonalý řez.
 • úzká řezná spára cca 0,1 - 0,5 mm
 • pevnolátkovým vláknovým laserem je možno řezat i čistý hlíník a další barevné kovy a slitiny
 • pro většinu strojírenských aplikací optimální poměr kvalita - cena
 • počítačová optimalizace využití materiálu, v některých případech možnost využití tzv. společného řezu
 • u tenčích materiálů (cca do 5 mm) možnost řezání i velice detailních dílů, možnost využití mikromůstků

Ukázka využití mikromůstků na drobných dílcích

Detail stopy po vylomení z mikromůstku

Objektivně je však třeba říci, že dělení laserem je metodou, při které dochází i k výraznému vzniku a přenosu tepla, které může negativně ovlivnit některé dílce. Především u větších tlouštěk kovových materiálů jsou na řezu patrné stopy natavení, mohou vznikat návarky a s rostoucí tloušťkou rovněž přibývá omezení tvarových možností řezu. Některé dílce mohou být i celkově teplem lehce deformovány - prohnuty apod. Teplotně ovlivněná zóna je rovněž méně vhodná (vytvrzení) pro jemnější obrábění - např zhotovení závitů. Proto je vhodné nové výrobky konzultovat, případně vyhotovit referenční vzorky. Vzhledem k vysoké produktivitě pracoviště není ekonomické zhotovovat kusové nebo výrazně malosériové zakázky.

 

Novinky

Ohraňovací lis Trumpf

V lednu 2018 jsme uvedli do provozu nový ohraňovací lis

Číst dále ...
 
Odjehlovací stroj

Nový odjehlovací stroj

Číst dále ...
 
Luxusní výpalky

Exluzivní laserové výpalky

Číst dále ...
 
Řezání vodním paprskem ve 3D

Řezání vodním paprskem ve 3D a s eliminací úkosu - hlavní parametry našeho nového stroje.

Číst dále ...
 

Fotogalerie - slideshow

 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií
 • Slideshow fotografií

Přečtěte si v rychlosti o >>

Nemáte času nazbyt?

Zde se v rychlosti dozvíte nejdůležitější informace o naší výrobě.

Pokračujte kliknutím na šipku...

Řez vodním paprskem

Vysokotlaký vodní paprsek je moderní přesnou technologií pro dělení většiny deskových materiálů (kovy, plasty, pryže, skla, kámen, keramika...) do tloušťky cca 100 - 200 mm chladným řezem. Řez vodním paprskem do dřeva
Řez vodním paprskem do hliníku
 

Řez laserem

Laser je progresivní přesná technologie pro dělení především konstrukčních, nerezových a dalších ocelí i jiných vhodných kovů do tloušťky cca 15 - 25 mm.
Ozubená kola vyřezaná laserem Další ukázka řezu laserem, nerez tl. 5mm
 

Divize KOVO

Zaměřujeme se především na precizní zpracování nerezových a jiných ušlechtilých plechů do podoby hotových montážních dílů. Samozřejmě však vyrábíme i dílce z běžných ocelových plechů. Ukázka ohybu plechových dílců
Ukázka ohybu, svaření a začištění plechového dílce
 

Naše motto

Motto společnosti