Technologie Tisk

Soubor technologických operací je sestaven tak, aby byl uzavřeným řetězcem umožňujícím komplexní výrobu plechových dílců. 

Laserové řezání => ohraňování + zakružování (případně lisování) => sváření => povrchové úpravy => doplňkové operace


Laserové řezání
Podrobné informace viz. LASER

Opracování výpalků
Na odjehlovacím stroji RWT provádíme na vyžádání opracování laserových výpalků:

 • Odjehlení, odbroušení okují, grotu či hrubších nečistot dvěma stupni pásového broušení
 • Sražení až mírné zaoblení hran rotačními brusnými jednotkami
 • Přebroušení celého povrchu výpalku do pohledového povrchu brusným válcem

Pohled na brusné jednotky odjehlovacího stroje

Výpalek před a po přebroušení

Ohraňování
Provádí se na novém moderním CNC ohraňovacím lisu holandské firmy DARLEY s těmito parametry:

 • Maximální délka ohranění: 3100mm
 • maximální lisovací síla 175 t
 • CNC řízené osy 4x
 • CNC bombírování
 • na celé délce 3100mm lze ohranit plechy až do tl. 8mm. (Tato hodnota je závislá na konkrétních parametrech použitých materiálů) pozn: Při použití speciálních nástrojů s vyšší únosností i silnější polotovary (Při kratších délkách)

CNC Ohraňovací lis DARLEY EHP175

CNC Ohraňovací lis v akci

Zakružování
Na dvou strojích provádíme zakružování od min. průměru cca 100 mm s možností vytváření atypických tvarů, kuželů apod. Tloušťka plechu do cca 3 mm.

Sváření
Provádíme:

 • TIG sváření  - V argonové atmosféře je možné svařovat různé materiály vyjma hliníku, v tloušťce od 1mm. Jedná se o metodu čistého pohledového svařování.
 • MIG sváření - Svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu.
 • MAG sváření  - Svařování kovů v atmosféře aktivního plynu.
 • BODOVÉ sváření  - Jedná se o odporové bodové svařování plechových dílů na stacionárním zařízení. Maximální síla svařovaných polotovarů je 5+5 mm.
 • ELEKTROJISKROVÉ navařování  - svorníků a jiných montážních prvků o průměru 2-8mm - při délkách 6 až 40 mm. (jedná se o standardní parametry) Lze se však přispůsobit i vyšším požadavkům.

Ukázka navařených spojovacích prvků

Ukázka výsledku bodového svařování

Povrchové úpravy
Ve vlastní režii provádíme broušení povrchů především nerezových plechových dílců do perfektního pohledového provedení – tzv. SATÉNOVÁNÍ. V kooperaci zajišťujeme klasické mokré barvení, práškové barvení, zinkování včetně chromátů, pasivace a moření nerezí, další pokovování a povrchové úpravy dle požadavku zákazníků.

Pohledové broušení - saténování

Dopňkové operace

 • Řezání trubek, profilů a pod. na kotoučové pile
 • Strojní vrtání, vystružování a závitování, THERMDRILL
 • Lepení nejmodernějšími lepícími přípravky jako zajímavá progresivní alternativa spojování materiálů
 • Montážní práce
 • Kompletace a balení výrobků dle požadavků zákazníků
 • Výpomoc při konstrukčních pracích, tvorbě rozvinů, počítačových modelů dílů a sestav, technologické poradenství.
 • Nákup součástí a subdodávek pro kompletaci dílců a zakázek

Konstrukční práce
S ohledem na dlouholetou zkušenost ve zpracování plechů jsme schopni se podílet i na konstrukčních pracech plechových sestav. Realizujeme výpomoc při konstrukčních pracích, tvorbě rozvinů, počítačových modelů dílů a sestav, technologické poradenství.
Zkušenosti uplatňujeme především při optimalizaci konstrukce po stránce vyrobitelnosti a výhodné ceny konečného produktu.